Tags:
Node Thumbnail

เมื่อสองปีก่อนมีงานวิจัยถึงพฤติกรรมของสมองที่มีการกระตุ้นการทำงานในบริเวณที่เจาะจง เมื่อมนุษย์ได้เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหนึ่งๆ เช่นหากมองเห็นคอมพิวเตอร์แล้วมีสมองส่วนหนึ่งถูกกระตุ้น แม้จะเห็นตัวอักษรเป็นคำว่า "คอมพิวเตอร์" สมองส่วนเดียวกันก็จะถูกกระตุ้นเช่นกัน

ทีมงานเดียวกันนี้ นำโดย Dr Quian Quiroga จากมหาวิทยาลัย Leicester ได้พัฒนางานจากเดิม ด้วยการจับการทำงานของเซลล์สมองกว่าร้อยตำแหน่งพร้อมกัน แล้วสร้างฐานข้อมูลการทำงานของสมองเมื่อเห็นภาพจำนวนหนึ่ง ผลที่ได้คือซอฟต์แวร์ที่คาดเดาได้ว่าภาพที่ผู้ทดสอบกำลังมองเห็นนั้นคือภาพอะไร โดยมีความแม่นยำสูงกว่าความน่าจะเป็นในการเดาสุ่มอยู่อย่างมีนัยสำคัญ

ความเป็นไปได้ของงานวิจัยนี้คือการสร้างหุ่นยนต์เพื่อรับคำสั่งจากผู้ป่วย เช่นเมื่อต้องการกาแฟอาจจะเพ่งอยู่ที่แก้วกาแฟแล้วให้แขนหุ่นยนต์ไปหยิบมาให้

แต่แน่นอนว่าการนำมาใช้งานเช่นนั้นยังคงเป็นเพียงความฝันอันห่างไกล

ที่มา - PhysOrg

Get latest news from Blognone

Comments

By: audy
AndroidUbuntu
on 8 December 2007 - 11:09 #36995
audy's picture

นึกถึง The Matrix ทันที