Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

วันนี้โนเกียได้ตัดสินใจแล้วว่าจะย้ายทุกส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Symbian ให้กับบริษัทที่ปรึกษาชื่อดัง Accenture แทน ที่น่าดีใจด้วยก็คือพนักงานโนเกียที่เกี่ยวข้องกว่า 3,000 คน ที่ไม่ต้องตกงาน แต่ต้องทำงานให้กับเจ้านายใหม่เท่านั้น ซึ่งก็หมายความว่าโนเกียได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้ในคราวแล้วว่าจะลดจำนวนพนักงานโดยไม่มีใครตกงานได้ โดยการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ไปจนถึงสิ้นปีหน้า

อีกอย่างที่น่าสนใจก็คือในสัญญาที่โนเกียทำไว้กับ Accenture ทั้งสองบริษัทยังจะต้องร่วมกันในการสร้างซอฟต์แวร์และบริการบนแพลทฟอร์ม Windows Phone ต่อไป

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone