Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

เป็นที่ถกเถียงกันมานานทั้งในเมืองนอกและเมืองไทยว่า ASUS นั้นออกเสียงว่าอย่างไร ซึ่งแต่ละคนก็จะออกเสียงตามถนัดไม่ว่าจะเป็น /เอ-ซัส/ /อะ-ซัส/ /อะ-ซุส/ /อัส-ซุส/ ฯลฯ หรือแม้กระทั่งคนของ ASUS เองก็ยังออกเสียงไม่เหมือนกัน! (เห็นได้จากงานคอมหลายๆ งาน)

เพื่อเป็นการลดความสับสน ทาง ASUS เลยออกประกาศการออกเสียงที่ถูกต้องว่า "/เอ-ซุส/" ซึ่งเป็นการตัดคำมาจากชื่อเดิมของบริษัทคือ pegasus นั่นเอง

ว่าแล้วก็มาฝึกออกเสียงกับวีดีโอประกอบหลังข่าวกันครับ

ที่มา - Engadget

Get latest news from Blognone

Comments

By: joomla
iPhoneUbuntu
on 19 December 2010 - 14:23 #242861
joomla's picture

pegasus ผมอ่าน พี-กา-ซัส เป็นชื่อในเทพนิยายกรีก

By: Bank14
ContributorAndroidRed HatWindows
on 19 December 2010 - 14:39 #242865

เรื่องเล็กที่ไม่เล็ก

By: Jonathan_Job
WriteriPhoneUbuntuWindows
on 19 December 2010 - 14:44 #242866
Jonathan_Job's picture

เอ จริงๆ นอกจากคำว่า ASUS มันมีคำที่ผมยังสงสัยอีกเหมือนกันนะ อย่างเช่น
- "Linux" / "Linus" (Torvalds)
- "Adobe"

By: 17November
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 19 December 2010 - 17:49 #242887 Reply to:242866
17November's picture

อโดบี ตอนแรกผมอ่านเป็น อะโดบ

By: BreMen
iPhoneWindows PhoneAndroid
on 21 December 2010 - 02:25 #243433 Reply to:242887
BreMen's picture

มีผู้บริหารที่ผมรู้จักบางคนอ่านว่า อะ-โด-เบ้

ผมนี่ฮาไม่ออกจริงๆเลยนะ - -'

By: metrosexual
iPhone
on 19 December 2010 - 19:34 #242902 Reply to:242866

Linux ลินุกซ
Linus ไลนัส
Adobe อโดบี้

By: thana19
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 19 December 2010 - 23:14 #242975 Reply to:242902
thana19's picture
By: chayaninw
WriterMEconomicsAndroidIn Love
on 20 December 2010 - 00:55 #243038 Reply to:242975
chayaninw's picture

ถ้าอิงจากคลิปเสียงของ Linus Torvalds เอง ชื่อ Linus ผมฟังยังไงก็ใกล้เคียงกับ ลีนุส มากกว่านะ

ถ้าโดยประสบการณ์ส่วนตัว ตั้งแต่เคยเรียนมา ผมก็ไม่เคยพบว่ามีการออกเสียงตัว i ว่า ไอ ในภาษาฟินแลนด์ (ส่วนภาษาสวีเดนที่เป็นภาษาแม่ของ Torvalds ไม่เคยเรียน แต่เท่าที่ทราบก็ไม่มีเหมือนกัน)

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 19 December 2010 - 23:25 #242983 Reply to:242866
mr_tawan's picture

Adobe จริง ๆ มันเป็นคำที่มีความหมายนะครับ

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

Adobe \Ado"be\ ([.a]d[=o]"b[asl]), n. [Sp.]
1. An unburnt brick dried in the sun; also used as an adjective, as, an adobe house, in Texas or New Mexico. [1913 Webster]

2. Earth from which unburnt bricks are made. [Western U. S.] [Webster 1913 Suppl.]

3. (Geol.) Alluvial and playa clays of desert and arid regions, differing from ordinary clays of humid regions in containing carbonates and other soluble minerals. [Webster 1913 Suppl.]


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: febthor
iPhoneAndroid
on 20 December 2010 - 01:30 #243045 Reply to:242866
febthor's picture

Adobe ผมไม่รู้ว่าสำเนียงอื่นอ่านยังไงนะครับ แต่ถ้าอ้างอิงตามสำเนียงอเมริกันจะอ่านว่า "อะโดบี"

อเมริกันจะอ่านเสียงลงท้าย e เป็นสระอีชัดๆ เลยครับ เช่น Sobe ก็อ่านว่า โซบี้ เป็นต้น

By: giogio
Android
on 20 December 2010 - 10:16 #243122 Reply to:242866
giogio's picture

Linux - บ้านเราเรียก ลีนุกซ์ อาจารย์ผมพาเรียกอย่างนั้น แต่ถ้าไปทำงานกับพวกอเมริกา เค้าเรียก ลี-หนิก อ่ะครับ งงอยู่ช่วงแรกสักพักก็อ๋อ

By: xpress
iPhoneWindows PhoneAndroid
on 19 December 2010 - 15:07 #242870

setup = ซีตุ๊บ

By: McDuck
Android
on 19 December 2010 - 18:21 #242890 Reply to:242870

Goto = โกโต้

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 19 December 2010 - 18:36 #242895 Reply to:242890
Perl's picture

Table = แทปเล่..

By: wegang
ContributorAndroid
on 19 December 2010 - 19:50 #242909 Reply to:242895
wegang's picture

Firefox = ฟิเรโฟเอ็กซ์

By: DK
iPhoneAndroidSymbian
on 19 December 2010 - 21:15 #242925 Reply to:242909
DK's picture

Login = โลจิน =_=

By: RYUTAZA
Contributor
on 19 December 2010 - 22:53 #242959 Reply to:242925

chrome = โคเมะ (โชว์เมะ?)

By: l2aelba
iPhoneAndroid
on 19 December 2010 - 23:22 #242980 Reply to:242959
l2aelba's picture

Game = กาเม่

By: somtoon
AndroidWindows
on 19 December 2010 - 23:44 #243000 Reply to:242980

nowhere = นาวเฮีย

By: NarzE
iPhoneUbuntu
on 19 December 2010 - 23:44 #243001 Reply to:242980
NarzE's picture

Automatically อ่านว่า ออโต้เมติกอัลลาย

By: Jai_Magical
iPhoneWindows
on 19 December 2010 - 23:49 #243006 Reply to:243001
Jai_Magical's picture

Akane อาเคน ซากุระ

By: natthavat28
iPhoneWindows PhoneAndroidIn Love
on 20 December 2010 - 00:09 #243017 Reply to:243006

blognone = บล็อก โน เน่

By: tukzazaza
ContributorAndroidWindows
on 20 December 2010 - 00:27 #243028 Reply to:243017
tukzazaza's picture

Linux = ลิน-อุ๊ก

By: rwx740 on 20 December 2010 - 00:41 #243033 Reply to:243028

Wi-Fi อ่านว่า วิ-ฟิ

By: Priesdelly
ContributorAndroidWindows
on 20 December 2010 - 00:45 #243034 Reply to:243033
Priesdelly's picture

Hi5 ฮิฮ้า :p

By: PH41
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 20 December 2010 - 00:55 #243037 Reply to:243034
PH41's picture

Ignore ไอกรอน

By: ninja741 on 20 December 2010 - 01:15 #243044 Reply to:243037

android แอนดรอย

By: platalay
iPhoneWindows PhoneAndroidWindows
on 20 December 2010 - 07:29 #243069 Reply to:243044

calpis = คารูปิ๊ซึ

By: tra33372
Windows PhoneAndroid
on 20 December 2010 - 08:13 #243076 Reply to:243069

Winamp วินำ

credit: เพื่อนสมัยมัธยม

By: lastone
Android
on 20 December 2010 - 08:42 #243086 Reply to:243076

Setup => ซี - ตู๊ป

By: lastone
Android
on 20 December 2010 - 08:43 #243087 Reply to:243086

Option => ออฟ - ฉัน

By: LuvStry
ContributorAndroid
on 20 December 2010 - 09:06 #243095 Reply to:243087
LuvStry's picture

แล้ว Blognone หละ

อ่านตามสำเนียงเมกัน ไปเปิดในกูเกิลแปลมันอ่านให้ฟังว่า

"บลอกโนนี่"

เต็มๆ


Blognone = 138.1 news/w เยอะมากๆ

By: mementototem
ContributorJusci's WriterAndroidWindows
on 20 December 2010 - 09:09 #243097 Reply to:243095
mementototem's picture

Skype สกายปี้


Jusci - Google Plus - Twitter

By: NarzE
iPhoneUbuntu
on 20 December 2010 - 10:04 #243118 Reply to:243097
NarzE's picture

Firefox ฟิเรฟ็อก
Chrome โครเม่
Safari สับอะไร

By: Fahz
iPhoneBlackberry
on 20 December 2010 - 10:31 #243128 Reply to:243118

Heal เฮว -*-

By: PiKO
ContributorAndroid
on 20 December 2010 - 10:35 #243131 Reply to:243128

untitled - ยูไนเต็ด


:: DigiKin8 ::

By: LunaticNeko on 20 December 2010 - 10:37 #243135 Reply to:243131

blognone = บล็อกโนเนะ

(ชอบเรียกเวลาเรียกเล่นๆ ครับ)

By: joomla
iPhoneUbuntu
on 20 December 2010 - 11:15 #243153 Reply to:243135
joomla's picture

dagron = ดากร้อน --> ดาก-ร้อน (เคยมีเสื้อผ้ายี่ห้อหนึ่งใช้ชื่อนี้ สงสัยจะใช้ชื่อ dragon=มังกร แต่สะกดผิด)

By: l2aelba
iPhoneAndroid
on 20 December 2010 - 14:18 #243236 Reply to:243153
l2aelba's picture

Firefox = ฟาย-เยอร์-ฟ๊อก
ปล.ท่าทางเพื่อนผมจะฟังบุ๊ดด้าเบสมากเกินไป

By: DoraeMew
AndroidSymbianUbuntuWindows
on 20 December 2010 - 15:13 #243251 Reply to:243236

Language แลงกุ๊ดจี่
Probe โปรบี

By: untilate
ContributorAndroidWindows
on 21 December 2010 - 16:52 #243626 Reply to:243251

facebook

ฟาซีบุ๊ค

ปล. ไม่ฮา แต่อยากยาว

By: Priesdelly
ContributorAndroidWindows
on 21 December 2010 - 21:24 #243706 Reply to:243626
Priesdelly's picture

Data >> ดาต้า หรือ เดต้า กันแน่ ?

By: Not Available a...
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 20 December 2010 - 15:09 #243247 Reply to:243095
Not Available at this Moment's picture

Blo-Gnone โบล-โกนน..


ชื่อ : Not Available at this Moment (N/A)

By: THXiLL
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 20 December 2010 - 08:19 #243079 Reply to:243044

แอนโดรอิด

By: dearteno
AndroidBlackberryWindowsIn Love
on 20 December 2010 - 18:38 #243309 Reply to:243001
dearteno's picture

Vegetatable อ่านว่า วี-เกต-อะ-เทเบิล

By: kswisit
ContributoriPhoneAndroidIn Love
on 20 December 2010 - 08:07 #243074 Reply to:242980

cancel แคนเคล


^
^
that's just my two cents.

By: illusion
ContributorAndroid
on 19 December 2010 - 22:59 #242966 Reply to:242895
illusion's picture

งั้น apple ก็ = แอปเล่

By: febthor
iPhoneAndroid
on 20 December 2010 - 01:44 #243048 Reply to:242966
febthor's picture

ดีนะไม่อ่านตามแบบแผนของ adobe ไม่งั้นได้อ่านว่า "อัปพลี่" แน่ๆ เลย ฮ่าๆๆ

By: aimakung
AndroidUbuntuWindowsIn Love
on 20 December 2010 - 10:22 #243124 Reply to:243048

อัปป.. ติ๊ด!
!!!

By: joomla
iPhoneUbuntu
on 20 December 2010 - 11:16 #243154 Reply to:243048
joomla's picture

อันนี้ฮา อัปพลี่ --> อัปปรีย์

By: metrosexual
iPhone
on 19 December 2010 - 19:39 #242904 Reply to:242870

SetUp= เซ็ตอัพ

By: dangsystem
iPhoneAndroidBlackberryWindows
on 25 May 2011 - 22:06 #292860 Reply to:242870
dangsystem's picture

delphi = เดลฟี่

By: powerpat
iPhoneAndroid
on 19 December 2010 - 16:24 #242876
powerpat's picture

พลาดเลย
เรียก อัส-ซุส มาตลอด -
เพราะเห็นฝรั่งตามweb review notebookเรียกแบบนี้

By: illusion
ContributorAndroid
on 19 December 2010 - 23:05 #242968 Reply to:242876
illusion's picture

ผมก็เรียก อัส ซุส ครับ

เพราะเขียนติดแบบนี้หน้าห้างฟอร์จูนเลย เลยเรียกตามนั้น (เมื่อก่อนเรียก เอ ซัส)

ไม่พลาดหรอกเพราะคิดว่าเมื่อก่อนยังไม่มีชื่ออ่านเป็นทางการมากกว่า เลยอ่านกันตามถนัด คนโน้นอ่านแบบนี่นั่น บริษัทเค้าเลยต้องหาคำเรียกที่ถูกต้องและก็ประกาศออกมาเป็นทางการครับ

By: abojama
AndroidWindows
on 20 December 2010 - 00:11 #243018 Reply to:242876
abojama's picture

เอาเครื่องไปเคลม จนท. ก็อ่าน "อัส-ซุส" นะครับ

By: PH41
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 20 December 2010 - 00:54 #243036 Reply to:242876
PH41's picture

อ่านอัสซุส เหมือนกันเพราะ...
โฆษณาเขาออกเสียงงี้อ่ะ

ที่แบบตอนท้ายจะมี โลโก้ออกมาละมีเสียง เขาออกเสียง อัสซุส จริง ๆนะ

By: MrShin
iPhone
on 20 December 2010 - 08:58 #243093 Reply to:243036

+1
จริงๆนะ

By: Job_The_Gamer
WriterWindows PhoneAndroidWindows
on 20 December 2010 - 09:27 #243099 Reply to:242876
Job_The_Gamer's picture

ตอนเด็กๆ ผมเรียก เอ-ซัส

ไปงานแข่งประกอบคอมมี ASUS เป็นสปอนเซอร์ พิธีกรย้ำให้ฟังไม่รู้กี่ครั้งว่า อัส-ซุส

พอมาข่าวนี้ อ่าวตกลงเอายังไงแน่ = =


Achievement Unlocked: Being a Blognone's Writer

By: platezero on 20 December 2010 - 13:58 #243227 Reply to:243099

+1

ยังจำได้ให้กอดคอลุกนั่งพร้อมๆกับออกเสียงว่า อัส-ซุสๆ
จะให้เปลี่ยนอีกแล้วหรอ TT"

By: DoraeMew
AndroidSymbianUbuntuWindows
on 20 December 2010 - 15:14 #243252 Reply to:242876

ผมอ่าน อัสซุส เหมือนกันนะ
แรกๆ อ่าน เอซัส

แต่พอเห็นว่ามันจดทะเบียนชื่อบริษัทในไทยไว้ว่าไง ก็เลยอ่าน อัสซุส ตั้งแต่นั้นมา
http://www.asus.co.th/

By: GooGaaP
AndroidWindows
on 19 December 2010 - 16:52 #242879
GooGaaP's picture

วันก่อนนั่งดูรีวิว Nexus S เห็นฝรั่งออกเสียง SAMSUNG ว่า แซมซัง ทำเอาหงายเงิบเลย ปกติเราเห็นแต่เขาออกเสียงเป็น ซัมซุง

By: enormityboy
iPhone
on 19 December 2010 - 18:37 #242897 Reply to:242879
enormityboy's picture

อย่าง hyundai บ้านเราอ่าน ฮุนได คนหลีอ่าน ฮัยน-เด

By: zumokik
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 19 December 2010 - 20:59 #242922 Reply to:242879

น่าจะเป็นสำเนียงอเมริกาครับ

เหมือนคำว่า วิตามิน-ไวตามิน


@zumokik

By: zerocool
ContributoriPhoneAndroid
on 19 December 2010 - 23:07 #242971 Reply to:242879
zerocool's picture

ของจริงที่เกาหลีต้องออกเสียงว่า ซัม-ซอง ครับ


That is the way things are.

By: ITTO on 19 December 2010 - 23:33 #242990 Reply to:242971

ซัมซอง = 3ดาว ^^

By: Thaina
Windows
on 19 December 2010 - 19:37 #242903

งี้ผมอ่านเพกาซัสมันก็ต้องอ่าน อาซัส สิ
ป.ล. ปกติอ่าน เอซัส

By: metrosexual
iPhone
on 19 December 2010 - 19:42 #242906

ในหน้าเว็บ http://www.asus.co.th/ ยังเขียนเมนู "เกี่ยวกับ อัสซุส" อยู่เลย

By: PowerBerry
Android
on 19 December 2010 - 19:54 #242910

จริงๆสมัยเก่าเก๋านานมาแล้วเค้าก็เรียกกัน เอ-ซุส มาแต่ไหนแต่ไรเพิ่งจะมาเมื่อ 1-2 ปีนี่แหละที่เจอ /เอ-ซัส/ /อะ-ซัส/ /อะ-ซุส/ /อัส-ซุส/ จนบางทีไปร้านคอมจะออกเสียงยังไงดีถึงจะได้ไม่เป็นตัวประหลาด

อีกคำก็ SATA มันน่าจะอ่านออกเสียงว่า Serial - A - T - A แต่ส่วนมากจะเจออ่านว่า ซาต้า ซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแต่คิดว่ามันไม่น่าจะถูกถ้าถูกมันคงมี PATA พาต้า ATA อะต้าๆๆ แน่นอน

By: lancaster
Contributor
on 19 December 2010 - 20:05 #242911 Reply to:242910

ซาต้า ผมว่าคนย่อกันเองนะ ซีเรียลเอทีเอ มันยาวเกินไป

ป.ล. พาต้า ก็มีนะครับ แต่มักจะเรียก ไอดีอี ซะมากกว่า

By: thana19
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 19 December 2010 - 23:18 #242978 Reply to:242910
thana19's picture

อันนี้จริงตอนออกมาใหม่ๆผมก็เรียก Serial - A - T - A นะ
แต่ใช้ไปใช้มา ซาต้า น่ะเรียกง่ายสุดแล้ว

By: joomla
iPhoneUbuntu
on 20 December 2010 - 11:19 #243156 Reply to:242978
joomla's picture

+1 ด้วยครับ แต่มันยาวพูดไม่ถนัด แถมไปพ้องกับ Serial อื่นๆ

By: joomla
iPhoneUbuntu
on 20 December 2010 - 11:20 #243157 Reply to:242910
joomla's picture

15 ปีมาแล้วเขาเรียก "เอซัส" นะ

By: mytotoe
iPhoneWindows PhoneAndroidRed Hat
on 19 December 2010 - 20:47 #242918

install = อิน - สะ - แตล

By: KnightBaron
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 19 December 2010 - 20:49 #242919
KnightBaron's picture

Blognone = บล็อก-โน-เนะ

By: coolmilk
ContributorAndroidWindows
on 19 December 2010 - 22:33 #242953 Reply to:242919

เย้ยย ชอบ

+1 like

By: hunterpooh
AndroidUbuntuWindows
on 19 December 2010 - 21:05 #242924

เอ-ทรุด

By: churos
ContributorAndroidWindows
on 19 December 2010 - 22:51 #242955

ถ้าเอามาที่มาของข่าว ในข่าวบอกว่าให้ออกเสียงว่า Eh-SUS หรือ <เอช-ซุส> มากกว่าที่จะเป็น เอ-ซุส นะครับ
แต่ถ้าฟังใน VDO แล้วไม่ได้อ่านผมก็ฟังว่าเป็น เอ-ซุส เหมือนกัน

By: mrkrich
AndroidSymbianWindows
on 19 December 2010 - 23:34 #242993 Reply to:242955
mrkrich's picture

ตัว h มันเป็นตัวที่ทำให้ออกเสียง E แค่ครึ่งเดียวนะครับ ไม่ออกเป็น เอช แน่ๆ ....
คล้ายๆออกเสียง "เอ" แต่สั้นกว่า เวลาฟังผ่านๆก็จะเหมือนออกเสียง "เอ" ครับ

By: boykeng on 19 December 2010 - 22:41 #242957
boykeng's picture

setup อ่านออกเสียงว่า ซี ตุ๊บ ครับ

By: Connextion
Android
on 19 December 2010 - 23:06 #242970
Connextion's picture

ตอนอยู่มัธยมเพื่อนผมอ่านคำนี้ว่า tokyo = ต๊อกโย้ !?

By: jirayu
ContributorWindows PhoneBlackberrySymbian
on 20 December 2010 - 00:58 #243041 Reply to:242970

เหมือนเคยได้ยินเขาออกเสียงว่า โตกีโย๊ะ


By: Connextion
Android
on 20 December 2010 - 09:35 #243103 Reply to:243041
Connextion's picture

คนญี่ปุ่นจะออกเสียงปะมาณนั้นครับ แต่คนทั่วไปอ่านจากภาษาอังกฤษก็จะอ่านเป็น โตเกียว หรือไม่ก็ โตเคียว โทเกียว อะไรก็ว่ากันไป แต่เพื่อนผมนี่ซิ !!(มันออกไปอ่านหน้าห้องให้เพื่อนๆ ฟังด้วยนะ)

By: joomla
iPhoneUbuntu
on 20 December 2010 - 11:22 #243158 Reply to:242970
joomla's picture

น่าจะใช่นะ

ผมอ่าน china ว่า ชิเน สมัยเรียนประถม

By: thana19
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 19 December 2010 - 23:25 #242982
thana19's picture

ยังมี Kaspersky อีก
ผมเห็นมีเรียก แคสเปอร์สกี้
กับ คาร์ปาสกี้

By: pd2002 on 20 December 2010 - 00:16 #243022 Reply to:242982

ผมเรียก คา-ปา-สะ-กี้

By: joomla
iPhoneUbuntu
on 20 December 2010 - 11:29 #243161 Reply to:242982
joomla's picture

แคสเปอร์สกี้ ตามภาษาบ้านเขาถูกต้องแล้ว
ผมเคยเห็นจากหน้าเวบหรือตอนลงทะเบียนไม่แน่ใจ เขาใช้คำว่า คาร์ปาสกี้

การออกเสียงน่าจะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ อย่างประเทศญี่ปุ่น virus อ่านยังไงก็ไม่ใช่ ไวรัส แต่เป็น วิรุสึ กว่าจะสื่อสารกันได้เล่นเอางงไปพักใหญ่

By: Perl
ContributoriPhoneUbuntu
on 20 December 2010 - 23:13 #243389 Reply to:243161
Perl's picture

อ่านว่าคาปาสกี้ครับ เป็นภาษารัสเซีย
(แบบว่าออกเสียงตามประเทศถิ่นต้นกำเนิดผลิตภัณฑ์หน่ะครับ)

By: ttaiw
AndroidUbuntu
on 19 December 2010 - 23:26 #242984

Cancel อ่านว่า แคน-เซล
Setup อ่านว่า เซ-ตุส
Login อ่านว่า โล-จิ้น
WiFi อ่านว่า วิ-พิ

เจอกับตัว ลูกค้าอ่านงี้

By: jirayu
ContributorWindows PhoneBlackberrySymbian
on 20 December 2010 - 00:57 #243040 Reply to:242984

ผมออกเสียง คันเซ่ล


By: joomla
iPhoneUbuntu
on 20 December 2010 - 11:30 #243162 Reply to:243040
joomla's picture

แคน เซี่ยม

By: ploysics
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 19 December 2010 - 23:31 #242988
ploysics's picture

เอ๊-สุด

By: DayDreamer
iPhoneAndroidSymbianWindows
on 19 December 2010 - 23:54 #243007
DayDreamer's picture

จำให้ขึ้นใจ ถ้ามีโอกาสเปิดบริษัทของตัวเอง จะตั้งชื่อให้มันอ่านได้แบบเดียวเท่านั้น... อิอิ

By: Oranjer
AndroidBlackberry
on 19 December 2010 - 23:57 #243011
Oranjer's picture

หง่ะ ตอนแรกผมอ่าน เอ-ซัส ตอนหลังมา อัสซุส (เห็นบ่อย) ทีนี้จะให้เปลี่ยนใจกันอีกแล้วหรอ

By: paq
AndroidWindows
on 20 December 2010 - 00:01 #243013
paq's picture

ขอนิดนึงผมสงสัย

สายแพ vs สายแพร

ผมเข้าใจว่า สายแพ

เห็นตามเวบเขียนกัน สายแพร ไปเสียมาก ซึ่งถ้าออกเสียงตามนี้ต้องกระดกลิ้น ร เรือด้วย

หรือผมเข้าใจผิดมาตลอด

By: metrosexual
iPhone
on 20 December 2010 - 00:34 #243030 Reply to:243013

มาจากคำว่า Pair ครับ ซึ่งแปลได้ว่า ผูกเข้าเอาไว้ด้วยกัน หรือ อะไรทำนองที่ทำให้เกี่ยวโยงเข้าด้วยกันกันน่ะครับ

By: Thaina
Windows
on 20 December 2010 - 02:44 #243053 Reply to:243030

ผมนึกว่ามาจาก แพ ที่ใช้ลอยน้ำซะอีก
หน้าตามันเหมือนแพจริงๆนะ

By: lancaster
Contributor
on 20 December 2010 - 10:25 #243127 Reply to:243053

ผมก็คิดแบบนี้เหมือนกัน 555

By: DoraeMew
AndroidSymbianUbuntuWindows
on 20 December 2010 - 15:18 #243254 Reply to:243013

เอาให้ถูกจริงๆ คงต้องสะกดว่า สายแพร์
ใส่ ร์ เพราะมาจาก pair ตัว r แทนด้วย ร แต่ไม่ออกเสียง เลยใส่การันต์กำกับไว้

By: natthavat28
iPhoneWindows PhoneAndroidIn Love
on 20 December 2010 - 00:09 #243016

ยังดีกว่าสมัยก่อนเพื่อนผมเจอร้านบอก เอ-ซัส ของหมดไม่มี มีแต่ของ อะ-ซุส

พอถามอันไหนดีกว่าได้คำตอบว่า อะ-ซุส...

เอ๊ะ ???

By: ChoruS
iPhoneWindows PhoneAndroid
on 20 December 2010 - 00:13 #243020

ดราม่า เหมือน DotA อ่านว่าไรเลย 5555

By: l2aelba
iPhoneAndroid
on 20 December 2010 - 14:26 #243238 Reply to:243020
l2aelba's picture

ดูต้า, โดต้า, ดอทเอ, ดอทอา และ ดีโอทีเอ

By: l2aelba
iPhoneAndroid
on 20 December 2010 - 14:26 #243239 Reply to:243020
l2aelba's picture

ไม่ก็ชื่อเต็มไปเลย Defense of the Ancients

By: pd2002 on 20 December 2010 - 00:13 #243021

ผมออกเสียงผิดมาตลอดสินะ... -*- อัสสุซ

By: korntham
AndroidUbuntu
on 20 December 2010 - 00:57 #243039

"บริษัท อัสซุสเทค คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด" <-- ก็ชื่อไทยยังเขียนอย่างนี้อ่ะ ผมก็เรียกตามมาหลายปี

By: jirayu
ContributorWindows PhoneBlackberrySymbian
on 20 December 2010 - 01:01 #243042

Eh SUS >> เอ๊ะ สัส ???

ปล. Pegasus ผมอ่าน เพกาซัส / พีกาซัส นะ หรือละตินมันออกเสียงว่า เพเกซุส / พีเกซุส ???


By: joomla
iPhoneUbuntu
on 20 December 2010 - 11:34 #243165 Reply to:243042
joomla's picture

อ๊ะ ..... แปลกๆ

อาจจะเพี้ยนเป็น อีแสรด อีสราด อีสาด

By: DoraeMew
AndroidSymbianUbuntuWindows
on 20 December 2010 - 15:20 #243256 Reply to:243165

อีสัสสสสสส ดีกว่า :P

By: ellipsis
Windows Phone
on 20 December 2010 - 01:01 #243043

ผมอ่าน อัด-สูตร 555

By: joomla
iPhoneUbuntu
on 20 December 2010 - 11:35 #243166 Reply to:243043
joomla's picture

อัด-ตรูด 555

By: ipats
ContributorNOOBIn Love
on 20 December 2010 - 01:54 #243049

อ่านว่า แอส-ซัซ มาโดยตลอด (ฟังดูฮาร์ดคอร์ดี) ฮ่าๆๆๆ


iPAtS

By: netfirms
iPhoneAndroidWindows
on 20 December 2010 - 02:46 #243054
netfirms's picture

สมัยเด็กๆผมอ่านเอซัส

By: Lightwave
iPhoneAndroidWindows
on 20 December 2010 - 03:19 #243059

เมื่อ 8 ปีที่แล้วผมอ่าน แอสซุสเลยล่ะ

By: eol
Android
on 20 December 2010 - 06:06 #243064
eol's picture

จำได้ว่า Pretty งาน Commart จะออกเสียงว่า เอ-ซุส มาตลอดนา หลังๆ น่ะ ^^ อ่าน อะซัสมาตั้งนาน (ตั้งแต่สมัย ASUSTek แล้ว)

By: NiNeMarK
AndroidWindows
on 20 December 2010 - 07:34 #243071

แต่ก่อนเรียก เอ-ซัส แต่มาหลังๆ หนังสือหลายๆเล่มมันให้เรียก อัส-ซุส มาวันนี้ก็ต้องเป็น เอ-ซุส แล้วสินะ

By: aimakung
AndroidUbuntuWindowsIn Love
on 20 December 2010 - 10:24 #243126 Reply to:243071

+1

By: EThaiZone
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 20 December 2010 - 08:25 #243082
EThaiZone's picture

ไปร้านต้องสะกดทีละตัว ชัวร์กว่า
ปล. ปกติผมเรียก อัส-ซุส


มันไม่ง่ายเลยที่จะทำ GIF ให้มีขนาดน้อยกว่า 20kB

By: PaPaSEK
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 20 December 2010 - 08:53 #243091
PaPaSEK's picture

แถวบ้านผมเรียกว่าบางเมืองใหม่

ไม่ขำเหรอ

By: lexurous on 20 December 2010 - 08:54 #243092
lexurous's picture

ASS-US ออกเสียงไงก็ได้อย่าซื้อมาผิดเป็นพอ

By: LunaticNeko on 20 December 2010 - 10:36 #243133 Reply to:243092

แอส-อัส เหรอครับนั่น? (ที่ถามคือไม่แน่ใจว่าออกเสียงแบบนี้เหรอครับ ไม่เคยได้ยิน)

ปกติผมอ่านว่าอาซุสครับ = ="

By: Blltz
WriterMEconomicsAndroidWindows
on 20 December 2010 - 09:22 #243098
Blltz's picture

เทคนิคเค้าล่ะดิ

By: sMaliHug on 20 December 2010 - 09:40 #243106

อีกคำ
AAA(authentication, authorization and accounting) อ่านว่า เอ เอ เอ้ ไม่ได้อ่านว่า ทริปเปิ้ล เอ ใช่ไหมครับ

By: boynoiz
AndroidSUSEUbuntuWindows
on 20 December 2010 - 09:43 #243107
boynoiz's picture

อ่าน เอ-ซัส เพราะเข้าใจว่ามันมาจาก เป-กา-ซัส น่ะแหละ ชื่อบริษัทก็ เอ-ซัส-เท็ก (Asustek)

By: tamujin
AndroidSymbianUbuntu
on 20 December 2010 - 09:53 #243113
tamujin's picture

อัสซุส คับ ผมพึ่งไปเครมเครื่องมาเห็นที่หน้าศูนย์ซ่อมเต็มๆ

By: naphob
ContributoriPhone
on 20 December 2010 - 10:24 #243125

ชื่อบริษัทในประเทศไทยยังเขียนว่า อัสซุส ในโบว์ชัวร์อยู่เลย

เอ๊ะยังไง !?!

By: collection
iPhoneWindows PhoneWindows
on 20 December 2010 - 11:04 #243148

คิดว่าตอนนี้น่าจะลดความเข้าใจผิดก็เลยออกมาประกาศให้เรียกว่า เอซุส กันซ่ะล่ะมั้งครับ

By: joomla
iPhoneUbuntu
on 20 December 2010 - 11:40 #243170
joomla's picture

ข่าวนี้เป็นการโปรโมทยี่ห้อ ASUS ที่ได้ผล บรรดานักอ่านข่าว อ่านจนจำติดสมองเลย

By: manaeeee on 20 December 2010 - 12:34 #243195

ตอนแรกผมเริ่มเล่น cm ใหม่ๆ ผมเล่นทีม arsenal
Robert Pires <<< ผมอ่านว่า โรเบิร์ต ไพรส์
ไปคุยกับเพื่อน โรเบิร์ต ไพรส์ เก่งดี ชอบเอาไปเล่นปีก
เพื่อนถาม ใครวะ
ผมก็บอก ก็โรเบิร์ต ไพรส์ ไง ไม่รู้จักเหรอ ดูบอลป่ะเนี่ย (ยังไม่รู้ตัวว่าอ่านผิด)
เพื่อนงงกันเป็นแถบ มันเป็นใคร มีด้วยเหรอคนนี้

By: zinazisc
Windows PhoneAndroid
on 20 December 2010 - 13:11 #243211
zinazisc's picture

เป็นข่าวที่ไม่น่าเชื่อว่าจะมี comment ยาวมาก 55+

By: Sabrekun on 20 December 2010 - 14:47 #243246
Sabrekun's picture

มาจาก Pegasus แล้วทำไมไม่อ่านว่า อาซัส ล่ะหว่า ?
หรือต่างประเทศเขาเรียกมันว่า พีเกซุส ?

By: ibirdboy
AndroidBlackberryWindows
on 20 December 2010 - 17:25 #243292 Reply to:243246
ibirdboy's picture

พี่แกทรุด

By: mementototem
ContributorJusci&#039;s WriterAndroidWindows
on 20 December 2010 - 17:52 #243298 Reply to:243292
mementototem's picture
By: swagen.xivth
iPhoneRed Hat
on 24 December 2010 - 11:57 #244550

สงสัยต้องเขียนมาเป็น phonetic จะได้เคลียร์ๆ

By: กึ่งยิงกึ่งผ่าน
iPhoneAndroid
on 11 February 2011 - 01:42 #258100
กึ่งยิงกึ่งผ่าน's picture

ผมเห็นคำว่า ASUS ครั้งแรก ผมนึกถึง Asus4 ซึ่งมันคือคอร์ดกีต้าร์ อ่านว่า เอ ซัส โฟร์ ซึ่งมันมาจาก A Sustain 4th แล้วก็เรียก "เอซัส"​มานาน จนได้ยินข่าวทางทีวีเรียกว่า "อาซุส"​ก็เลยเปลี่ยน มาเรียกแบบนี้ตลอดอะ อิอิ

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 25 May 2011 - 14:10 #292705 Reply to:258100
mr_tawan's picture

Asus4 = A Suspended 4 ครับ มิใช่ Sustain (ป่านนี้แล้วจะมีคนมาอ่านมั้ยน้า ??)


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ