Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

เว็บไซต์ที่เคยเป็นดาวรุ่งของโลกเว็บ 2.0 อย่าง Digg ช่วงหลังอาการแย่ลงเรื่อยๆ เริ่มจากเปลี่ยนโฉมเป็น Digg v4 แต่กลับถูกผู้ใช้ต่อต้าน ทราฟฟิกลดลง คู่หูลาออกและเปลี่ยนตัวซีอีโอรอบแรก และเพิ่งเปลี่ยนตัวซีอีโอรอบสองไปเมื่อเดือนก่อน

ในช่วงวิกฤต Digg ปรับปรุงเว็บไซต์หลายอย่างเพื่อดึงผู้ใช้กลับคืนมา แต่ก็ยังไม่พอที่จะให้บริษัทดำเนินธุรกิจต่อไปได้ วันนี้ Digg จึงลดพนักงานลงจาก 67 คนเหลือ 42 คน หรือคิดเป็น 37% ของพนักงานทั้งหมด ทาง Matt Williams ซีอีโอคนใหม่คาดว่า Digg จะกลับมาทำกำไรในช่วงกลางปี 2011

ที่มา - TechCrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: iStyle
ContributoriPhoneAndroidSymbian
on 26 October 2010 - 22:39 #225254
iStyle's picture

fb กลืนหมด..


May the Force Close be with you. || @nuttyi

By: modeller
iPhoneAndroid
on 26 October 2010 - 23:13 #225283
modeller's picture

เดียวนี้ Digg ไม่มีข่าวจริงแล้ว กลายเป้นแหล่งรวมขยะ

By: modeller
iPhoneAndroid
on 26 October 2010 - 23:14 #225284 Reply to:225283
modeller's picture

ขุดเอาขยะขึ้นมา

By: l2aelba
iPhoneAndroid
on 27 October 2010 - 09:18 #225441
l2aelba's picture

เพราะ Pligg ! ( http://pligg.com )

By: Kitazawa1st
Android
on 27 October 2010 - 11:00 #225501 Reply to:225441
Kitazawa1st's picture

ใช่เลย

By: juliusds
AndroidUbuntuWindows
on 27 October 2010 - 10:45 #225483
juliusds's picture

ทำเว็บขายของ amazon ปั่นซัก 10000 เว็บแล้วเอา 10000เว็บนั้นไป digg แล้วยังงี้จะไม่ให้มีขยะได้ไงหว่า