Tags:
Topics: 

NPD Group บริษัทที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัยด้านการตลาด ได้เผยผลสำรวจออนไลน์ที่มีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามกว่า 2,300 คน พบว่า มีผู้ตอบราว 12% ที่ใช้เครื่อง Mac ของแอปเปิล ซึ่งเพิ่มจาก 9% ของผลสำรวจเมื่อปีก่อน แต่น่าสนใจว่ากว่า 85% ของผู้ใช้ Mac นี้ยังมีเครื่อง PC ที่ใช้ Windows อยู่ในครอบครองด้วย

ผลสำรวจโดยภาพรวมพบว่า ผู้ใช้ Mac มักจะมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ รวมไปถึงพวก gadgets ต่างๆ เช่น iPod และ GPS มากกว่าคนอื่นที่ไม่ได้ใช้ Mac และกว่า 2 ใน 3 ของผู้ครอบครองเครื่องคอมพิวเตอร์ของแอปเปิลจะมีคอมพิวเตอร์ 3 เครื่องหรือมากกว่า ในขณะที่ผู้ใช้ Windows จะมีสัดส่วนเพียง 29% เท่านั้น
ซึ่งสาเหตุก็น่าจะมาจากว่าผู้ใช้สินค้าของแอปเปิลมักเป็นกลุ่มที่มีรายได้ค่อนข้างสูง โดยกว่า 36% จะมีรายได้รวมทั้งครอบครัวมากกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐฯ ต่อปี (ราวๆ 3 ล้านบาท) นั่นเอง

ที่มา - CNET

Get latest news from Blognone

Comments

By: nuntawat
WriterAndroidWindowsIn Love
on 6 October 2009 - 19:19 #129692
nuntawat's picture
  • ข่าวต้นฉบับเขียน "iPods and GPS systems" ครับ ดังนั้นในข่าวต้องแยกระหว่าง "iPod" และ "GPS" ด้วยครับ (ในข่าวเขียนรวมกัน ไม่มีลูกน้ำคั่น)
  • "29 %" เขียน % ติดกับตัวเลข
By: sikkhim
ContributorAndroidBlackberry
on 6 October 2009 - 19:26 #129696 Reply to:129692

ข่าวต้นฉบับเขียน "iPods and GPS systems" ครับ ดังนั้นในข่าวต้องแยกระหว่าง "iPod" และ "GPS" ด้วยครับ (ในข่าวเขียนรวมกัน ไม่มีลูกน้ำคั่น)

ขอไม่แก้ด้วยเหตุผลตามนี้ครับ

จุลภาค (,)
ปกติแล้วภาษาไทยไม่ใช้เครื่องหมาย จุลภาค (ลูกน้ำ " , ") คั่นคำในรายการ
เว้นแต่: ใช้เพื่อแบ่ง "คำที่มีเว้นวรรคภายในคำ" เพราะมิฉะนั้นอาจทำให้แบ่งคำหรือวลีสับสน

ส่วนที่เหลือแก้ไขแล้วครับ ขอบคุณครับ

By: mr_tawan
ContributoriPhoneAndroidWindows
on 6 October 2009 - 19:38 #129698 Reply to:129696
mr_tawan's picture

ความเห็นส่วนตัวครับ

เช่น iPod GPS

มันดูเหมือนว่ามันคือ iPod รุ่นใหม่ (iPod GPS) มากกว่าน่ะครับ :-) ใช้คำว่า "เช่น iPod และ GPS" หรืออะไรสักอย่างน่าจะดูเข้าใจมากกว่ากระมัง ?

ผมไม่แน่ใจตรงนี้เหมือนกันแฮะ ฮะๆๆ


  • 9tawan.net บล็อกส่วนตัวฮับ
By: sikkhim
ContributorAndroidBlackberry
on 6 October 2009 - 19:47 #129700 Reply to:129698

โอเคครับ ขอบคุณนะครับ

By: nuntawat
WriterAndroidWindowsIn Love
on 6 October 2009 - 20:05 #129708 Reply to:129700
nuntawat's picture

ผมก็ต้องการจะบอกแบบที่คุณ mr_tawan บอกนะครับ แต่ผมเองมักใช้ลูกน้ำคั่นไปเลย มันจะได้แยกกันไปเลย แต่ละมีแต่สองอย่างใช้ "และ" ก็ดีกว่าครับ (บอกผมว่า "ขอไม่แก้ด้วยเหตุผลตามนี้ครับ" ... ตรงดีครับ)

By: sikkhim
ContributorAndroidBlackberry
on 6 October 2009 - 22:48 #129759 Reply to:129708

ตอนแรกผมพยายามจะเขียนให้ออกมาเป็นไทยมากที่น่ะครับ เรียกว่าถ้าแปลไทยได้ทุกตัวคงทำไปแล้ว ตอนที่คุณ nuntawat บอกตอนแรกผมเลยไม่ได้คิดไป พอลองอ่านอีกที ก็ เออ จริงด้วยแฮะ มันดูงงๆเว้ย (อ่านเองตอนแรกไม่เห็น) ก็เลยปรับตามนั้นครับ

ยังไงก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับคำแนะนำครับ

By: mementototem
ContributorJusci's WriterAndroidWindows
on 6 October 2009 - 20:40 #129721 Reply to:129696
mementototem's picture

ถึงจะแก้แล้วแต่อยากจะพูดหน่อยนึง

ในภาษาไทย เราไม่นิยมใช้ลูกน้ำคั่นคำนั้น เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้ว ซึ่งต่างจากภาษาอังกฤษที่ใช้ลูกน้ำคั่น

แต่คำที่ยกมาเป็นภาษาอังกฤษที่ติดกันนั้น เขายังนิยมที่จะใส่ลูกน้ำคั่นเพื่อกันความสับสนอยู่นะครับ

ภาษาไทยไม่มีการเว้นวรรคระหว่างคำ การใช้วรรคจึงเป็นการแยกข้อความไปในตัว แต่ภาษาอังกฤษนั้นมีการแบ่งคำโดยใช้วรรค การใช้วรรคจึงไม่เพียงพอ เลยใช้ลูกน้ำคั่น

ดูอันนี้ละกัน (จากหน้าที่คุณขิมลิงก์มานั่นแหละ) :)

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (University of California, Berkeley) เป็นมหาวิทยาลัยรัฐ ตั้งอยู่ในเมืองเบิร์กลีย์ รัฐแคลิฟอร์เนีย ...

My FingerSports Site


Jusci - Google Plus - Twitter - FSN

By: pd2002 on 6 October 2009 - 22:43 #129756 Reply to:129721

จุลภาค (comma) หรือ จุดลูกน้ำ

ชื่อเครื่องหมายวรรคตอน รูปดังนี้ ,

มีหลักเกณฑ์การใช้ดังต่อไปนี้
๑. ใช้แยกวลีหรืออนุประโยคเพื่อกันความเข้าใจสับสน

ตัวอย่าง
(๑) ส่วนการประพันธ์เรื่องนี้, ที่ใดเป็นร้อยแก้วอยู่ในภาษาอังกฤษ ข้าพเจ้าก็ได้แต่งเป็นร้อยแก้ว, แท่ใดเป็นกาพย์กลอนก็แต่งเป็นกาพย์กลอน, เพื่อให้รูปคล้ายของเดิมมากที่สุดที่จะเป็นได้.
(สดุดีเด็ก ๆ เสฐียรโกเศศ และ นาคะประทีป โรงพิมพ์ภักดีประดิษฐ พ.ศ. ๒๔๙๘ หน้า ค - ง)
๒. นายแดงที่เดินมากับนายดำ, เป็นกำนัน.
๒. ใช้คั่นคำในรายการ ที่เขียนต่อ ๆ กัน ตั้งแต่ ๓ รายการขึ้นไป โดยเขียนคั่นแต่ละรายการ ส่วนหน้าคำ “และ” หรือ “หรือ” ที่อยู่หน้ารายการสุดท้ายไม่จำเป็นต้องใส่เครื่องหมายจุลภาค

ตัวอย่าง
(๑) สินค้าราคาคุม ได้แก่ ข้าวสาร, น้ำตาลทราย, น้ำมันพืช และผงซักฟอก.
(๒) โทษมี ๓ ประการ คือ ปรับ, จำ หรือ ทั้งปรับทั้งจำ.

ในกรณีที่ต้องการแยกกลุ่มให้เห็นชัด อาจใส่เครื่องหมายจุลภาคหน้าคำ “และ” หรือ “หรือ” ก็ได้

ตัวอย่าง
(๓) เช็คของบริษัทนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีผู้ลงนาม ๓ คน คือ ก หรือ ข, ค หรือ ง, และ จ ลงนาม.
(๔) เช็คของบริษัทนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีผู้ลงนาม ๓ คน คือ จ ก ค, จ ก ง, หรือ จ ข ค, จ ข ง.

๓. ใช้ในการเขียนบรรณานุกรม ดรรชนี และนามานุกรม เป็นต้น

๓.๑ ใช้คั่นเมื่อมีการสับที่กันระหว่างนามสกุลกับชื่อ

ตัวอย่าง
๑. ปาสเตอร์, หลุยส์
๒. อัลคอตต์, ลุยซา เมย์

๓.๒ ใช้คั่นเมื่อมีการสับที่กันระหว่างชื่อ นามสกุล กับคำนำหน้านาม หรือยศ และระหว่างราชทินนาม กับบรรดาศักดิ์ ฐานันดรศักดิ์ หรือสมณศักดิ์ เป็นต้น

ตัวอย่าง
๑. แดง, นางสาว
๒. ถนัด คอมันตร์, พันเอก
๓. ญาณสังวร, สมเด็จพระ
๔. ธรรมโกศาจารย์, พระ
๕. นราธิปพงศ์ประพันธ์, พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่น
๖. พระคลัง (หน), เจ้าพระยา
๗. วิศาลศิลปกรรม, หลวง

๓.๓ ใช้คั่นเมื่อมีการสับที่กันระหว่างคำที่เป็นใจความหลักกับคำประกอบ

ตัวอย่าง
(๑) ประชาธิปไตย, ระบอบ
(๒) มหาธาตุ, วัด
(๓) ไทย, ประเทศ

๔. ใช้คั่นจำนวนเลขนับจากหลักหน่วยไปทีละ ๓ หลัก

ตัวอย่าง
(๑) ๑,๐๐๐ อ่านว่า หนึ่งพัน
(๒) ๑,๐๐๐,๐๐๐ อ่านว่า หนึ่งล้าน
(๓) ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ อ่านว่า หนึ่งพันล้าน
(๔) ๑,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ อ่านว่า หนึ่งล้านล้าน

ที่มา : หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่น ๆ ฯ หน้า ๕-๗.
http://www.royin.go.th/th/profile/index.php?SystemModuleKey=274&SystemMenuID=1&SystemMenuIDS=

By: mementototem
ContributorJusci's WriterAndroidWindows
on 7 October 2009 - 12:11 #129900 Reply to:129756
mementototem's picture

ชัดเจนดีครับ :)

My FingerSports Site


Jusci - Google Plus - Twitter - FSN

By: ninja741 on 6 October 2009 - 19:50 #129701

แบบนี้ตีความว่าผู้ใช้ PC ที่ชอบ Gadget และมีเงินพอจะ support มักจะมี Mac เป็นหนึ่งในนั้นได้มั้ย

By: Zerothman
WriteriPhoneIn Love
on 6 October 2009 - 19:53 #129704 Reply to:129701

นั่นสินะ จริงๆ อันนี้ไม่ได้สรุปว่าคนที่มีทั้ง Mac และ PC ใช้อันไหนเป็นหลัก? (หรือสรุป? ยังไม่ได้ไปอ่านเหมือนกัน)

By: ipats
ContributorNOOBIn Love
on 6 October 2009 - 20:33 #129717 Reply to:129701

Mac's just another gadget?

iPAtS


iPAtS

By: tomazzu
AndroidUbuntu
on 6 October 2009 - 21:08 #129732 Reply to:129717
By: nagaa on 7 October 2009 - 09:51 #129849 Reply to:129701

คนที่มี pc และ mac จะมี mac ไว้ทำงาน ส่วน pc เอาไว้เล่นเกมส์ กับ โหลดบิทนะครับ ส่วนมากจากคนรอบข้างครับ

By: dafty
AndroidWindowsIn Love
on 6 October 2009 - 20:13 #129709

แต่คนใช้ PC ไม่ใช้ Mac นะ (เพราะจน - -'')

By: b98se
AndroidWindowsIn Love
on 6 October 2009 - 20:32 #129715
b98se's picture

ถ้าผมรวย ผมก็ใช้ mac เพราะ สามารถซื้อโดยไม่มีเงื่อนไขของราคา

By: ck4u
iPhoneWindows PhoneBlackberrySymbian
on 6 October 2009 - 20:39 #129719

คนที่ใช้ PC ไม่ได้จน เพียงเพราะสายงานที่ทำให้เขาเหล่านั้นรวยและมีฐานะที่ค่อนข้างดี ไม่จำเป็นจะต้องใช้ Mac

สรุป: PC หาเงินได้มากกว่า Mac แต่คนติดที่ภาพลักษณ์ของ Mac ว่าดูดีเลยมองว่าคนที่ใช้ PC จน

ปล. Bill Gates ยังใช้ PC เลย แล้วดูสิวันนี้ใครเคยเห็นเค้าไปนั่งขอทานมั้ย อิอิ อันนี้ล้อเล่น

Facebook.com/Xpress

By: giffi
AndroidSymbian
on 6 October 2009 - 20:54 #129725
giffi's picture

คนที่ใช้แต่ pc ก็ไม่จนทุกคน คนจนส่วนใหญ่จะใช้ pc เป็นหลักและเครื่องแรก ถ้าผมรวย ผมคงจะซื้อ mac มาใช้สักเครื่องเหมือนกัน และถ้ามันดีจริง ผมอาจจะใช้มันเป็นเครื่องหลักก็ได้ แต่ไม่ค่อยจะเห็นคนจนใช้ mac นี่สิ

By: i_heatie
AndroidWindowsIn Love
on 6 October 2009 - 21:06 #129730
i_heatie's picture

ก็มักจะเห็นแบบนั้นจริง ๆ ล่ะ

Mac ไม่ยืดหยุ่นในแง่การปรับแต่ง ถ้าคุณมีเงิน บางทีคุณก็ไม่อยากซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปใส่ เพราะสั่งตัดแล้วมันได้ดังใจกว่า

God's believed in many names.

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 6 October 2009 - 21:08 #129731 Reply to:129730

+1 ความเห็นคุณได้ใจผมจริงๆ (กางเกงเป้าขาดไปหลายตัวละ สั่งตัดเองดีกว่า)

By: dangsystem
iPhoneAndroidBlackberryWindows
on 6 October 2009 - 21:35 #129736
dangsystem's picture

ทำไมต้อง จน กับ รวย ผมว่า เอาเป็น พอมี กับ มีมาก ดีกว่ามั้ย :D

By: jirayu
ContributorWindows PhoneBlackberrySymbian
on 6 October 2009 - 21:47 #129739

เป็นผม ถ้ามีเงินผมจะซื้อ PC มาแต่งนะ

แบบว่า Mac ไม่ค่อยยืดหยุ่น - -"

[ JIRAYU.INFO ]


By: pd2002 on 6 October 2009 - 22:42 #129755

3 ล้านต่อปี T_T

By: kipper
Android
on 6 October 2009 - 22:47 #129757

แล้วคนใช้ PC ที่ลง Linux นี่น่าจะเป็นคนแบบไหนน้า?

By: tomyum
ContributorAndroidWindows
on 6 October 2009 - 23:42 #129766 Reply to:129757
tomyum's picture

คือคนจนผู้ยิ่งใหญ่ (ฮา)

\(@^_^@)/

M R T O M Y U M

By: Architec
ContributorWindows PhoneAndroidWindows
on 7 October 2009 - 00:45 #129788 Reply to:129766

ชู่ว....เดี๋ยวมีดราม่า?

By: cloverink
iPhoneAndroidUbuntuWindows
on 7 October 2009 - 01:40 #129806
cloverink's picture

แสดงว่าผมทำตัวไม่สมฐานะ ? ... ก็คงงั้นอ่ะ lol

By: soloman
ContributoriPhoneAndroidRed Hat
on 7 October 2009 - 03:54 #129823
soloman's picture

ทำไมแค่ต้นเดือน ผมเหลือตังก์น้อยจัง T_T

chatreek.com|@s0l0m4n

By: -orion-
AndroidSymbianUbuntu
on 7 October 2009 - 10:43 #129864 Reply to:129823

สู้ผมก็ไม่ได้ เงินเดือนใช้ไม่หมด(หนี้นะ) ฮ่าๆ

By: toppukuma on 7 October 2009 - 10:32 #129857

ส่วนตัวแล้ว...

Macbook >> เล่นเน็ต, แต่งรูป, ดูหนังฟังเพลง
Macbook Bootcamp >> ทำงาน(โปรแกรมทางสถิติ), งานเอกสาร(Office)
Desktop PC >> เล่นเกม ;)

By: emptyzpace on 7 October 2009 - 10:36 #129860

น่าจะมีสำรวจ EQ และ IQ ด้วย

By: Fzo
ContributorAndroid
on 7 October 2009 - 11:41 #129889 Reply to:129860
Fzo's picture

โอ้ว...เสียวจะมีดราม่าเกิดขึ้น..

@Fzo


WE ARE THE 99%

By: ch1wat on 7 October 2009 - 15:14 #129951

ไม่เลือกใช้ MAC ครับ เพราะ PC มันยืดหยุ่นมากกว่า โปรแกรมมีให้ใช้มากกว่า
ถ้ามีเงินมาก ๆ ก็จะเอาไปซื้อ Vaio Owner Made ครับ สั่งประกอบเอา

รอบ ๆ ตัวก็มีคนใช้ MAC เยอะครับ ผมเรียนดีไซน์และคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่า
เรียนดีไซน์ต้อง MAC เท่านั้น แต่พอเปิดไฟล์หนัก ๆ แล้วเราเร็วกว่า ก็จะมาพูดว่า
เป็นไปได้ยังไงทำไม PC ถึงเร็วกว่า Macbook Pro ของเค้า.. บางที
ทำโปสเตอร์ขนาด B0 600dpi พอสั่งเซฟไฟล์แล้วเครื่อง MAC ค้างไปเลยก็มี
แต่ PC ของเราไม่ยักกะงองแงงตรงไหน นานาจิตตังคับ

By: lew
FounderJusci's WriterMEconomicsAndroid
on 7 October 2009 - 15:41 #129963 Reply to:129951
lew's picture

เรื่อง color profile ไม่ลำบากหรือครับ ผมเข้าใจ (เอาเอง) ว่าแมคเก่งกว่าพีซีในเรื่องนี้มากๆ

LewCPE


lewcpe.com, @wasonliw

By: Pinery
ContributoriPhoneAndroidIn Love
on 7 October 2009 - 18:25 #130006 Reply to:129963

แอบถามพี่ที่ทำงานที่ทำด้านนี้ เค้าบอกว่าแมคมันทำได้ดีกว่าจริงๆครับ

By: nblue
Android
on 7 October 2009 - 16:22 #129978
nblue's picture

ใช้ macbook pro ทำงานเว็บ แล้วก็มี pc ตั้งโต๊ะไว้ตัว ทำอื่นๆ

ความรู้สึกส่วนตัว แมคมันก็ไม่ได้วิเศษอะไรกว่า pc แถมราคายังเกินตัว ยอมจ่าย เพราะถือว่าเป็นเครื่องมือหากิน และมันจะทำเงินให้เราได้มากกว่าที่จ่ายไป แต่ถ้าให้ซื้อมาเล่นสนุกๆคงไม่กล้า

ที่ใช้แล้วสบายใจสุดๆคือไม่ห่วงเรื่องไวรัส เพราะ(ยัง)ไม่มีมากนัก ส่วนที่ไม่ชอบเอาจริงๆก็คือการใช้ทำงานไฟล์ office ร่วมกับคนอื่น ถึงใช้ ms office on mac แต่ก็จัดหน้าวุ่นวายอยู่ดี

สรุปแล้ว เงินเป็นปัจจัยหลักถ้าจะเลือกซื้อแมค เดี๋ยวนี้เวลาใครมาถามก็จะว่า ถ้ามีเงิน ไม่เดือนร้อน แล้วอยากได้จริงๆ ขี้เกียจวุ่นวายไวรัส และพร้อมจะเรียนรู้ ก็ซื้อแมคได้ แต่ถ้าต้องเก็บเงินกันหลายเดือน หรือขอเงินพ่อแม่มาอย่างยากลำบาก ก็เอาเงินไปซื้อ pc ดีกว่า

By: Maggot
iPhone
on 8 October 2009 - 12:48 #130248
Maggot's picture

ผมเป็นลูกจ้าง ไม่มีรถขับ salary แบบเดือนชนเดือน เลือกใช้ mac

ส่วนนายจ้างผม ขับเบนซ์ รายได้ไม่ระบุ เลือกใช้ pc (windows) เคยซื้อแมคมาใช้ขำๆ เป๊บนึง แล้วก็ขายทิ้งไป

ใช้ mac หรือ pc คงไม่ได้เกี่ยวที่รายได้ เกี่ยวกับงานแล้วก็ความชอบส่วนตัวซะมากกว่า

ชีวิตประจำวันก็แทบจะไม่ได้ยุ่งกับ ms ซักเท่าไหร่ มีแว๊บๆ เข้าไปเล่นเกมบน windows บ้าง ไฟล์เอกสารจาก ms office ก็ไม่ยุ่ง msn ก็ไม่เล่น gtalk+twitter อย่างเดียว ชีวิตก็ปกติสุขดีครับ