Tags:
Topics: 

Jimmy Wales ผู้ก่อตั้ง Wikipedia ได้แยกตัวไปเปิดกิจการเว็บไซต์ของตัวเองที่ใช้แนวคิดของ Wiki มาแล้วหลายแห่ง เช่น

  • Wikia - เว็บไซต์สำหรับคนที่อยากมี Wiki เป็นของตัวเอง โดยใช้เอนจิน MediaWiki
  • Wikia Search - เครื่องมือค้นหาที่จัดอันดับด้วยคน (ดูข่าวเก่า มินิรีวิว: Wikia Search)

ผลิตภัณฑ์ล่าสุดของตระกูล Wikia คือ Wikianswers เว็บไซต์ถาม-ตอบ แบบเดียวกับ Yahoo! Answers

ต้องบอกก่อนว่าบริการของ Wikia จริงๆ นั้นชื่อ Wikia Answers แต่เค้าใช้วิธีเล่นกับชื่อให้ตัว a ตรงกลางนั้นซ้อนทับกัน ส่วน URL คือ answers.wikia.com และต้องไม่สับสนกับบริการชื่อใกล้เคียงกันของ Answers.com ชื่อ WikiAnswers ซึ่งใช้ URL ว่า wiki.answers.com (ยุ่งเนอะ)

เท่าที่ผมลองเล่นดู Wikianswers (อันตามข่าวนี้) ยังไม่สามารถค้นหาคำถามเก่าได้ และผู้ที่ตอบคำถามไม่จำเป็นต้องล็อกอิน ซึ่งจะทำให้ลักษณะการใช้งานต่างออกไปจากเว็บไซต์ถาม-ตอบอื่นๆ อยู่บ้าง

ที่มา - TechCrunch

Get latest news from Blognone