Tags:
Node Thumbnail

David Risher ชื่นชอบ และหลงใหลการอ่านหนังสือมาตั้งแต่เขาจำความได้ เพราะหนังสือเป็นช่องทางเดียวที่ทำให้เขาได้ผจญภัยไปยังสถานที่ต่างๆ และได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆ ตั้งแต่วัยเด็ก หนังสือเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มการศึกษาให้กับเขา และเป็นสิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจ ย้ายชีวิตการทำงานจาก Microsoft มาที่ Amazon.com

ในระหว่างที่เขาอยู่กับ Amazon.com เขาเป็นคนสำคัญที่สร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างก้าวกระโดด จาก 16 ล้านเหรียญ สู่ 4 พันล้านเหรียญ จนได้รับตำแหน่งเป็นรองประธานอาวุโสของ Amazon.com ซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายของเขา ก่อนที่เขาจะตัดสินใจลาออกในปี 2545 เพื่อเข้าสู่สายอาชีพการเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย และอาสาสมัครต่อไป

Tags:
Node Thumbnail

องค์กรไม่แสวงกำไร Worldreader ที่มีเป้าหมายให้ทุกคนในโลกสามารถเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ได้ และมีโครงการนำร่องอย่าง iREAD (ย่อมาจาก Imapact on Readind of E-Reader And Digital content) ที่ลองให้เครื่องคินเดิลให้กับนักเรียนหลายโรงเรียน จากเก้าเมืองในประเทศกานา จนถึงตอนนี้โครงการดำเนินมาครบหนึ่งปีแล้ว ทาง Worldreader จึงรายงานข้อมูลของโครงการออกมา สรุปได้ดังนี้

เด็กๆ เรียนรู้การใช้เครื่องอ่านอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างรวดเร็ว แม้ว่าจะมีเด็กในโครงการกว่า 43% ที่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์มาก่อน แต่เด็กส่วนมากสามารถเข้าถึงการเล่นเพลงในคินเดิล หรือเข้าอินเทอร์เน็ตผ่านเบราว์เซอร์ของคินเดิลได้