Tags:
Node Thumbnail

หลังจากพัฒนารุ่นทดสอบมาหลายรุ่น ในที่สุด Kinect for Media Center ก็พร้อมออกสู่สายตาชาวโลกและทุกคนสามารถเป็นเจ้าของได้ในราคา 6.99 เหรียญฯ อย่างไรก็ตามผลงานชิ้นนี้ไม่ได้มาจากไมโครซอฟท์โดยตรง หากแต่เป็นของทีมพัฒนา The Media Center Project โดยตัวซอฟต์แวร์จะทำงานร่วมกับโปรแกรม Windows Media Center ซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุมฟังก์ชันต่างๆ ในโปรแกรมด้วยการเคลื่อนไหวและการสั่งงานด้วยเสียงที่หลากหลาย วิดีโอสาธิตการทำงานชมได้ท้ายเบรค