Tags:
Node Thumbnail

ประกาศจาก DigitalOcean ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ แจ้งว่าได้บล็อก port 8083 ซึ่งเป็น port ในการเข้าแผงควบคุมของ Vesta Control Panel (VestaCP) ระบบจัดการเว็บโฮสติ้ง เนื่องจากมีการรายงานว่าพบสิ่งแปลกปลอมในระบบ

DigitalOcean อ้างถึงกระทู้ในชุมชนผู้ใช้งาน VestaCP ว่าพบไฟล์ /etc/cron.hourly/gcc.sh โดยระบุว่าควรหยุดการทำงานทันทีถ้าเป็นไปได้ หรือบล็อกการใช้งานผ่าน port 8083