Tags:
Node Thumbnail

Trinity เป็นความหวังสำคัญของ AMD และสาวกหลายๆคน ถึงตอนนี้ก็ได้เริ่มผลทดสอบออกมาบ้างแล้ว แต่ถ้าผู้อ่านสังเกตให้ดีจะเห็นว่ารีวิวจากทุกสำนักที่มีมาในตอนนี้ จะมีผลทดสอบเฉพาะประสิทธิภาพในด้านเกมเท่านั้น ซึ่งสาเหตุที่ยังไม่มีผลทดสอบในส่วนของ CPU ออกมาเลยนั้นก็เป็นเพราะข้อกำหนดจากทาง AMD นั่นเอง