Tags:

ก่อนหน้านี้ Telia หนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือรายใหญ่ที่สุดของประเทศสวีเดนได้ออกมาแสดงท่าทีว่าบริษัทจะเริ่มเก็บเงินผู้ที่ใช้บริการ VoIP อย่าง Skype ผ่านเครือข่ายของตนเพิ่ม เนื่องจากปริมาณการใช้แบนด์วิธที่สูงทำให้กระทบกับการใช้งานทั่วไปของผู้ใช้รายอื่น ๆ แต่หลังจากที่มีกระแสต่อต้านออกมามาก ทั้งเรื่องความเป็นกลางของอินเทอร์เน็ต (net neutrality) Telia ได้ตัดสินใจที่จะไม่เก็บเงินผู้ใช้เพิ่มเพื่อใช้งาน VoIP แต่จะเก็บค่าดาต้าผู้ใช้ทุกคนเพิ่มแทนเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน