Tags:
Node Thumbnail

ตอนนี้สายนักออกแบบให้ความสนใจกับอุปกรณ์ที่ชื่อว่า Spector ครับ สิ่งนี้เป็นเครื่องสแกนตัวอักษรบนสิ่งพิมพ์ และช่วยหาว่าตัวอักษรนั้นใช้ฟอนต์ (หรือไทป์เฟซ) ชื่ออะไร สีรหัสใด ทว่าสิ่งนี้ยังเป็นแค่รุ่นทดลอง (แต่ใช้งานได้) ในโปรเจกต์จบของ Fiona O’Leary จาก Royal College of Art

วิธีการใช้คือวางเจ้า Spector ลูกกลมๆ คล้าย Pokeball นี้บนสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ ก็จะดูดสีและค่าฟอนต์เก็บไว้ได้สูงสุด 20 แบบ ถ้าเชื่อมต่ออยู่กับคอมพิวเตอร์ ก็จะมีปลั๊กอินส่งค่าเหล่านี้เข้าไปใช้ใน Adobe InDesign ได้ทันที