Tags:

บริษัท Senseg ได้สาธิตหน้าจอสัมผัสแบบใหม่ที่ผู้ใช้งานสามารถสัมผัสกับจอภาพแล้วรับรู้ถึงความรู้สึกของพื้นผิวเสมือนจริงที่กำลังแสดงอยู่บนจอภาพในขณะนั้นเหมือนกับว่ากำลังใช้นิ้วแตะลงไปบนพื้นผิวนั้นจริงๆ

เทคโนโลยีนี้แตกต่างจากเทคโนโลยีอย่าง haptic feedback ที่อาศัยการสั่นสะเทือนของชิ้นส่วนภายในอุปกรณ์ โดยจอสัมผัสของ Senseg นั้นอาศัยไฟฟ้าสถิตในการทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกได้ถึงแรงเสียดทานที่แตกต่างกันไปในแต่ละส่วนของจอภาพ ลองชมวีดีโอได้ท้ายข่าวครับ

ถ้าจอสัมผัสชนิดนี้ประสบความสำเร็จขึ้นมา นอกจากความบันเทิงรูปแบบใหม่ๆ ที่จะตามมาแล้ว ยังเป็นการเปิดโอกาสทำให้ผู้ที่มีความบกพร่องของร่างกายอย่างผู้พิการทางสายตา สามารถที่จะเข้าถึงโทรศัพท์หรืออุปกรณ์พกพาอื่นๆ ได้ง่ายขึ้นครับ