Tags:
Node Thumbnail

เพนกวินเป็น MVNO รายใหม่ของไทยที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ตอนนี้ผ่านมาเกือบสองเดือนทางผู้บริหารของเพนกวินก็เชิญบล็อกเกอร์มาพูดคุยกัน ผมสรุปคำถามบางส่วนในงานมาครับ

สถานะการณ์ของเพนกวินตอนนี้มีซิมที่ขายออกไปแล้วประมาณ 100,000 เลขหมาย และผู้ใช้งานที่แอคทีฟจริงๆ อยู่ที่ประมาณ 70,000-80,000 เลขหมาย โดยมีซิมที่อยู่ในช่องทางจำหน่ายกำลังกระจายออกไปอีก 200,000 ซิม โดยเป้าหมายของซิมเพนกวินคือตั้งใจจะให้เป็นซิมราคาประหยัด

Tags:
Node Thumbnail

วันนี้มีโอเปอเรเตอร์น้องใหม่เปิดตัวในไทย ชื่อบริษัท The WhiteSpace เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายเสมือน (MVNO) ที่เช่าใช้เครือข่ายของ CAT Telecom ส่วนตัวบริการใช้ชื่อว่า Penguin (เพนกวิน)

เพนกวินเป็นบริการแบบเติมเงิน เน้นความประหยัด (บริษัทเรียกตัวเองว่าเป็น "ค่ายมือถือ eco") เน้นกลุ่มลูกค้าที่ชอบความตรงไปตรงมา ให้บริการเฉพาะ 3G ความเร็วสูงสุด 512Kbps (ช่วงโปรโมชั่นให้ 1Mbps) ไม่ลดความเร็ว คิดตามจริงเมกะไบต์ละ 25 สตางค์ ส่วนค่าโทรคิดตามจริงเป็นวินาทีละ 1 สตางค์ เท่ากันทุกเครือข่าย