Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

(ข่าวนี้จะพยายามเล่าให้เป็นเรื่องเทคโนโลยีนะครับ) OhMiBod แบรนด์ไวเบรเตอร์ หรืออุปกรณ์ที่สั่นได้เพื่อสร้างความสุขทางเพศ ประกาศแจกชุดโค้ดให้นักพัฒนาแอพหรือผู้สนใจนำไปออกแบบแอพเพื่อใช้งานไวเบรเตอร์รุ่น blueMotion ในแบบที่ตนต้องการ อาจนำไปใช้ทำเป็นเกมแข่งขันกันระหว่างผู้ใช้ หรือใช้งานร่วมกับแอพหาคู่อย่าง Tinder หรือ Grindr เพื่อใช้แนะนำตัวผู้ใช้ หรือนำไปใช้กับการมีเพศสัมพันธ์ทางไกลก็ได้

ทว่าก่อนหน้านี้ แบรนด์อื่นในวงการมีความพยายามจะเปิด SDK ให้นักพัฒนาเช่นกัน แต่มักติดปัญหาเรื่องสิทธิบัตร ซึ่งไม่ยืนยันว่า OhMiBod จะติดปัญหานี้หรือไม่