Tags:
Node Thumbnail

นักวิจัยจากหลายมหาวิทยาลัยของออสเตรเลียภายใต้การดูแลจากสภาวิจัยแห่งชาติของออสเตรเลีย (ARC: Australia Research Council) เผยแพร่งานวิจัยชิ้นใหม่ที่เป็นการพัฒนากล้องจุลทรรศน์แบบใหม่ลงวารสาร Scientific Reports

กล้องจุลทรรศน์ดังกล่าวนี้เป็นแบบที่ติดกับโทรศัพท์มือถือ โดยไม่ต้องใช้แสงจากภายนอกในการช่วยส่อง แต่ใช้ไฟจากแสงแฟลชของโทรศัพท์มือถือ กล้องจุลทรรศน์ดังกล่าวสามารถสร้างได้จากเครื่องพิมพ์สามมิติ ซึ่งทีมคณะนักวิจัยจากออสเตรเลียได้เปิดไฟล์ให้ผู้สนใจสามารถเอาไปพิมพ์ได้

งานวิจัยดังกล่าวระบุว่า ด้วยขั้นตอนที่น้อยกว่าในการประกอบ และความละเอียดที่ได้จากกล้องจุลทรรศน์นี้ จะทำให้มีประโยชน์อีกมาก ตั้งแต่การใช้งานในห้องปฏิบัติการ ไปจนถึงการใช้งานในภาคสนาม

Tags:
Node Thumbnail

กล้องจุลทรรศน์เป็นสิ่งสำคัญในวงการชีววิทยารวมไปถึงวงการแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ในปัจจุบันยังคงมีขนาดที่ใหญ่ซึ่งทำให้เกิดความลำบากในการพกพา และยังมีราคาที่สูงด้วย

นักวิจัยจาก California Institute of Technology ได้คิดค้นกล้องจุลทรรศน์ขนาดจิ๋ว ที่มีขนาดเล็กพอๆกับเหรียญดอลลาร์เท่านั้น โดยกล้องนี้การจัดเรียงตัวของของเหลวแทนเลนส์ และสามารถจับภาพได้โดยอาศัยเพียงแสงที่ส่องจากดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดแสงด้วย