Tags:
Node Thumbnail

สิ่งที่ผู้ต้องการคุณภาพรูปถ่ายจากกล้องมือถือใกล้เป็นความจริงเข้าไปทุกเมื่อแล้ว เมื่อซัมซุง บริษัทยักษ์ใหญ่จากเกาหลี ได้พัฒนาเทคโนโลยีที่เรียกว่า MEMS Shutter หรือเรียกง่ายๆ ว่า Micro Shutter

โดยเจ้า Micro Shutter นี้ ทำหน้าที่เหมือนกับกล้องทั่วไป เพียงแต่ย่อส่วนลงมาเหลือเพียง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.2 มิลลิเมตร และประกอบด้วยฟิล์มชนิดพิเศษจำนวน 36 ชิ้น ที่มาทำหน้าที่แทนม่านชัตเตอร์

เทคโนโลยี Micro Shutter มีการส่งข้อมูลที่เร็วกว่ากล้องมือถือในปัจจุบันมาก ทำให้สามารถเพิ่มขนาดเซนเซอร์ให้ใหญ่ขึ้น เพื่อให้ได้ภาพที่มีคุณภาพมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเพิ่มความละเอียดไปได้ถึง 10 ล้านพิกเซล