Tags:
Node Thumbnail

ผมได้รับอีเมลแจ้งจาก Mandrill เมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ว่า Mandrill ระบบส่งอีเมลแจ้งเตือน (transactional email) กำลังจะไปรวมตัวเข้ากับ MailChimp แล้ว โดย Mandrill เองจะกลายเป็นส่วนเสริมสำหรับลูกค้า MailChimp แบบรายเดือนที่ใช้โดเมนที่ได้รับการยืนยันแล้วเท่านั้นครับ

สำหรับผู้ใช้ปัจจุบันของ Mandrill นะครับ