Tags:
Node Thumbnail

Signify (ชื่อใหม่ของ Philips Lighting ธุรกิจหลอดไฟในเครือ Philips) เปิดตัวระบบส่งข้อมูลด้วยแสง (LiFi) ที่รองรับการส่งข้อมูลสูงสุดถึง 250 Mbps

เทคโนโลยีของ Signify ใช้ชื่อทางการค้าว่า Trulifi เบื้องหลังของมันเป็นการใช้คลื่นแสง (lightwave) ส่งข้อมูลแทนคลื่นวิทยุ ข้อดีคือแก้ปัญหาเรื่องสัญญาณคลื่นวิทยุตีกัน (เช่น พื้นที่ที่มี Wi-Fi หนาแน่น) หรือพื้นที่อับสัญญาณวิทยุ (เช่น ใต้ดิน) เพราะสามารถส่งข้อมูลได้ตราบเท่าที่แสงส่องไปถึง

ส่วนอุปกรณ์ฝั่งส่งสัญญาณ สามารถนำไปติดตั้งที่หลอดไฟเดิมได้โดยไม่ต้องเดินสายไฟใหม่ ขารับสัญญาณใช้ USB dongle ไปเสียบไว้ที่โน้ตบุ๊กเพิ่มได้