Tags:
Node Thumbnail

Javier Olivan คือผู้รับตำแหน่งสำคัญ ซีโอโอ ของ Meta และ Facebook หลังการประกาศลาออกของซีโอโอคนดัง Sheryl Sandberg ซึ่งตำแหน่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นมือขวาคนสำคัญรองจาก Mark Zuckerberg สำนักข่าว Bloomberg ได้รวบรวมข้อมูลเท่าที่หาได้ของผู้บริหารคนใหม่นี้ แม้ตัวเขาไม่ชอบออกสื่อนัก และปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมในรายงานดังกล่าว

Olivan เกิดและเติบโตในเมืองเล็ก ๆ ใกล้เทือกเขาพิรินีในสเปน เขาสามารถพูดได้ถึง 5 ภาษา ซึ่งรวมทั้งญี่ปุ่นและเยอรมัน จบการศึกษาด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและอุตสาหการจากมหาวิทยาลัยในสเปน เริ่มงานที่ Siemens จากนั้นมาศึกษาต่อ MBA ที่ Stanford แล้วจึงได้มาทำงานที่ Facebook