Tags:
Node Thumbnail

นี่อาจเป็นครั้งแรกของภาพยนตร์ว่าด้วยเรื่องของแฮกเกอร์ซึ่งมีแฮกเกอร์มารับบทเป็นตัวเอกจริงๆ Hackitat เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอุดมการณ์ แรงขับเคลื่อน และเหตุผลของบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีจุดมุ่งหมายทางการเมือง