Tags:
Topics: 

ARIN ประกาศเตือนไอพีใกล้หมดมาสองเดือน วันนี้ IPv4 ทั้งหมดไม่ว่าวงเล็กหรือใหญ่ก็หมดไปจาก ARIN โดยสมบูรณ์ ตอนนี้จะขอไอพีเพิ่มได้ต้องใช้ IPv6 อย่างเดียว

Vint Cerf ประธานของ ARIN และหัวหน้าทีมออกแบบ IPv4 ระบุว่าเหตุที่ IPv4 ถูกออกแบบไว้ให้รองรับอุปกรณ์ได้ไม่มากนักเพราะ 40 ปีก่อนทุกคนยังคิดว่ามันเป็นการทดลอง แต่การทดลองหลุดออกจากห้องแลป ตอนนี้อินเทอร์เน็ตไม่ใช่การทดลองอีกต่อไป การเติบโตในอนาคตต้องอาศัย IPv6

นโยบายของ ARIN เปิดให้ขอไอพีได้เรื่อยๆ จนกระทั่งไอพีหมด ขณะที่ APNIC มีนโยบายประหยัดไอพีที่เข้มงวดกว่าทำให้ไอพีลดลงอย่างช้าๆ

Tags:
Topics: 

สองเดือนก่อน ARIN ออกประกาศเตือนว่าหมายเลขไอพีสำหรับ IPv4 กำลังหมดไปจากโซนอเมริกาเหนือ ตอนนี้ทาง ARIN ก็ประกาศใช้นโยบายการแจกจ่ายไอพีในช่วงหลังไอพีหมดคลัง โดยต้องรอหมายเลขไอพีที่ไม่ได้จ่ายค่าธรรมเนียมจนโดนเรียกคืน หรือไอพีใหม่ที่ได้รับเพิ่มมาจาก IANA

ที่จริงแล้วไอพีของ ARIN ไม่ได้หมดเกลี้ยงไปเสียทีเดียว แต่วงที่เหลืออยู่เป็นวงขนาดเล็ก /23 จำนวน 55 วง และ /24 จำนวน 433 วง ซึ่งก็น่าจะหมดตามกันไปในไม่ช้า

ARIN ให้ทางเลือกสองทางสำหรับการรอไอพี คือ การรอไปเรื่อยๆ เมื่อได้รับไอพีแล้วจะไม่มีสิทธิ์ขอไปอีกสามเดือน หรือจะเข้าไปซื้อในตลาดซื้อขายไอพีก็ได้เหมือนกัน