Tags:
Node Thumbnail

แอลจีเรียประกาศให้ปิดบริการระบบอินเทอร์เน็ตทั้งประเทศ ในระหว่างวันที่ 20-25 มิถุนายน เฉพาะช่วงเวลาที่มีการจัดสอบประจำปีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ซึ่งใช้เวลาราว 2-3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันปัญหาการโกงข้อสอบ รวมทั้งให้บล็อก Facebook ตลอดช่วงที่มีการสอบด้วย

คำสั่งนี้อาจจะดูเล่นใหญ่ แต่ก็มีที่มา เนื่องจากแอลจีเรียนพบปัญหาทุจริตการสอบนี้เมื่อปี 2016 โดยมีคนปล่อยข้อสอบออกมาในสื่อออนไลน์หลังการสอบเริ่มต้นไม่กี่นาที ส่งผลให้ปีที่แล้วมีคำสั่งบล็อกสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมด แต่ก็ยังไม่เป็นผล จึงเป็นที่มาของคำสั่งปิดระบบอินเทอร์เน็ตในปีนี้

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการแอลจีเรียบอกว่า คำสั่งนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนัก แต่ทั้งหมดก็เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ซ้ำอีก