Tags:
Forums: 

ฟังใจคือชุมชนดนตรีรุ่นใหม่ที่เติบโตเร็วที่สุดชุมชนหนึ่งในประเทศไทย โดยเป็นที่ที่เชื่อมต่อให้ศิลปินและแฟนเพลงได้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นผ่านกิจกรรมหลากหลาย ทั้งบนแพลตฟอร์มออนไลน์และออฟไลน์อย่าง มิวสิคสตรีมมิ่ง ระบบจองวงดนตรี นิตยสารดนตรีออนไลน์ คอนเสิร์ต และงานสัมมนาทางดนตรี

เทคโนโลยีทางดนตรียุคใหม่ ได้ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมดนตรีเป็นอย่างมาก มันได้ช่วยทำให้ศิลปินกับแฟนเพลงใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น แต่ก็ทำให้การช่องทางการสร้างรายได้แต่เดิมนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากเช่นกัน ฟังใจมุ่งหมายที่จะสร้างเครื่องมือเทคโนโลยีที่จะช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนคนดนตรี เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรที่ต้องการเห็นศิลปินนักดนตรีนั้นได้กลายเป็นอาชีพที่มั่นคงได้ในอนาคต

alt="fungjai-team.png"

การทำงานในแบบของฟังใจ (Company Culture)

 • เราเชื่อในการให้อิสระทางความคิดและการทำงานกับทุกคนในทีม ทุกคนได้เป็นเจ้าของงานของตัวเองเต็มที่ เมื่อได้รับมอบหมายงาน จะไม่ได้มีการเดินมาคอยตรวจจู้จี้จุกจิก แต่คุณจะได้โอกาสในการคิดค้นวิธีการทำงานที่เหมาะและดีที่สุดด้วยตัวเอง แต่หากเจออุปสรรคหรือติดปัญหา ก็มีทีมพร้อมคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษาอยู่เสมอ
 • ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาฝึกงาน พนักงานประจำ หรือระดับผู้บริหาร ทุกคนในทีมมีสิทธิแสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม ทุกไอเดียมีค่าเท่ากันและหากผ่านคัดเลือกกันในทีมแล้วมีสิทธิ์ถูกนำไปใช้จริงเสมอ เราเชื่อในประชาธิปไตยทางดนตรี เช่นเดียวกับที่เราเชื่อในประชาธิปไตยในการทำงาน
 • เวลาเข้าทำงานของที่นี่มีความยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองกับระยะทางการเดินทางและ lifestyle ที่แตกต่างกันออกไปแต่ละคน ทุกคนเลือกเวลาเข้างานของตัวเองได้ระหว่าง 10.00 ถึง 12.00 จากนั้นนับเวลาทำงานไปอีก 8 ชั่วโมง
 • เรามีวัฒนธรรมการทำให้ทีมได้รู้จักกันมากกว่าแค่เพียงเพื่อนร่วมงาน ผ่านกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาแชร์ประสบการณ์ชีวิต หรือสิ่งที่สนใจอยู่ตอนนี้ทุกสัปดาห์ มี Happy Hours เพื่อให้ทุกคนได้มีเวลาสังสรรค์กัน รวมไปถึงการไปทำกิจกรรมนอกสถานที่ด้วยกัน (ดูคอนเสิร์ต เล่นกีฬา ดูหนัง กินเบียร์ ฯลฯ)
 • เราสนับสนุนให้ทีมมีการเรียนรู้ตลอดเวลา หากใครเจอ Workshop, Course, Training ที่น่าสนใจ ทางฟังใจยินดีให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายเต็มที่
 • ประกันสุขภาพเพิ่มเติม นอกเหนือจากประกันสังคม
 • วันหยุดประจำปี 12 วัน
 • สถานที่ทำงานอยู่ในย่านอารีย์ สามารถเดินจาก BTS ได้อย่างสะดวกภายใน 5 นาที มีร้านอาหารเพียบพร้อมหลากหลายราคาและรูปแบบ
 • ออฟฟิศเป็น Home Office บรรยากาศทำงานเป็นกันเอง แต่งตัวเหมือนอยู่บ้านมาทำงานก็ได้นะ

Product Team:

ดูแลผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของฟังใจ ตั้งแต่กระบวนการ Research, Design และ Production ไม่ว่าจะเป็น Fungjai Music Streaming, Fungjaizine และโปรเจคใหม่ล่าสุดเพื่อชุมชนคนรักการคัฟเวอร์เพลง SongShakes โดยทุกตำแหน่งในทีมต้องมีคุณสมบัติดังนี้
- มีความกระหาย และกระตือรือร้นในการค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ ด้วยตัวเองอยู่เสมอ
- ไม่จำกัดอายุ เพศ และวุฒิการศึกษา แต่ต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัครโดยตรง
- มี Portfolio ตัวอย่างงานที่เกี่ยวข้อง

alt="fungjai-app1.png"

ตำแหน่งที่เปิดรับ
iOS Developer (1 ตำแหน่ง)

 • มีประสบการณ์เป็นอย่างดี ใน Objective-C และ Swift
 • มีความรู้และใช้งาน Version Control เช่น SVN, GIT
 • มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ RESTFul หรือ SOAP Web Services และสามารถใช้ งาน JSON และ XML ได้
 • มีความเข้าใจเรื่อง Interactive Application Development, Memory management, multi-threading เป็นอย่างดี
 • ถ้ามีความคุ้นเคยกับ Design Pattern จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ถ้ามีความคุ้นเคยกับการใช้ AutoLayout หรือ Adaptive User Interfaces, การใช้ 3rd-party libraries ต่างๆ เช่น AFNetworking, Realm, RxSwift, FacebookSDK, Fabric, CocoaPods, Fastlane จะพิจารณาเป็นพิเศษ

Android Developer (1 ตำแหน่ง)

 • มีความคุ้นเคยกับ Object-Oriented Programming เป็นอย่างดี
 • มีความเข้าใจในพื้นฐานของ Java/Kotlin และสามารถประยุกต์ได้
 • มีความเข้าใจในการออกแบบ Layout ของ Android รวมถึง component เพื่อประยุกต์สร้าง custom view ในรูปแบบต่างๆได้
 • มีความเข้าใจเรื่อง Life cycle ของ Android
 • มีประสบการณ์ในการเรียกใช้ RESTFul หรือ SOAP Web Services และสามารถใช้ งาน JSON และ XML ได้
 • มีความคุ้นเคยกับ Design Pattern MVC, MVP, MVVM หรือ Reactive RxAndroid/Java
 • มีความรู้และใช้งาน source control, Git ได้เป็นอย่างดี
 • มีแนวคิดในการออกแบบโปรแกรม ด้วยวิธีการใช้ Test driven
 • มีแนวคิดที่จะอยู่ร่วมกับ legacy code อย่างมีความสุข และพร้อมที่จะปรับปรุงให้มันดีขึ้น 🙂

UX Designer (1 ตำแหน่ง)

 • มีความรู้และความเข้าใจในศาสตร์ของ User Experience เป็นอย่างดี เข้าใจศัพท์อย่าง Persona, User Story, Prototyping, Usability Testing ราวกับท่อง a-b-c
 • มีความขี้สงสัยในพฤติกรรมของมนุษย์อยู่เป็นประจำ
 • บุคลิกภาพดี พูดจาสื่อสารได้ตรงประเด็น ใจเย็น กล้าที่จะพูดคุยกับคนแปลกหน้าเพื่อทำ research หรือสอบถามความคิดเห็นต่างๆ
 • มีความคิด-อ่านเป็นระบบระเบียบ สามารถสรุปย่อยข้อมูลจำนวนมาก แล้วนำเสนอเป็นข้อสรุปที่ชัดเจนให้เพื่อนร่วมทีมนำไปทำงานต่อได้เป็นอย่างดี
 • จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (เรียนหรือทำงาน) เกี่ยวกับ User Experience Design มาก่อน โดยให้แสดงหลักฐานผ่าน Portfolio ที่แนบมาพร้อมใบสมัคร
 • หากเคยใช้ prototyping tools อย่าง Balsamiq, Moqups, Protoype.io หรือ Invision มาก่อนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

UI Designer (1 ตำแหน่ง)

 • เข้าใจศาสตร์ของ User Interface เป็นอย่างดี เข้าใจศัพท์อย่าง Design Pattern, Affordance, Responsive Design ราวกับท่อง ก-ข-ค
 • ใส่ใจความงามตั้งแต่พื้นผิวไปจนประสบการณ์ของผู้ใช้
 • มีเซนส์และทักษะที่ดีเยี่ยมด้าน Layout & Typography
 • มีความเข้าใจเป็นอย่างดีว่างานออกแบบที่อยู่บนหน้าจอทำงานต่างจากสิ่งพิมพ์
 • มีความคิด-อ่านเป็นระบบระเบียบ สามรถอธิบายตรรกะ กระบวนการคิดของตัวเองได้เป็นอย่างดี
 • จำเป็นต้องมี portfolio ด้านการออกแบบ digital interface (สำคัญมาก)
 • หากเข้าใจ HTML, CSS และ/หรือใช้ Sketch และ Zeplin เป็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีสมัคร

หากอ่านมาจนถึงตรงนี้แล้วสนใจที่จะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครออนไลน์ได้เลยที่: https://fungjai.typeform.com/to/j12Gyc

พวกเรารอเจอทุกคนอยู่นะครับ : )

Get latest news from Blognone
By: fungjai on 27 February 2018 - 10:35 #1035829
fungjai's picture

ดันครับ

By: CherylShultis on 14 May 2018 - 17:30 #1049388

Loved to read your blog. cheap essays online I would like to suggest you that traffic show most people read blogs on Mondays. So it should encourage blogger to write new write ups over the weekend primarily

By: Sodagusso on 18 May 2018 - 18:54 #1050265

ไม่มีประสบการณ์ แต่พยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ และพัฒนาตนเองเรื่อยๆ จะรับไหมครับ