Tags:

อยากจะแนะนำเว็บไซต์น้องใหม่ อย่าง "เกษตรย่อมย่อมเยาว์" เว็บไซต์ พอร์ทัลเกษตร ที่เน้นเข้าถึง
ผู้ใช้งานระดับทั่วไป และดูเหมือนว่ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อนๆ สามารถเข้าไปแวะชมได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

http://www.kasetyomyao.com

นี่ไม่ไช่ พอร์ทัลเกษตร เว็บแรก นอกจากเกษตรย่อมเยาว์แล้วยังมีอีกหลายๆ พอร์ทัล ซึ่งเป็นที่รู้จัก และมีการโปรโมตเป็นอย่างดีแล้ว
ผมเลยอยากจะเป็นกระบอกเสียงเล็กแนะนำให้ พี่น้องเกษตกร และเพื่อนได้รู้จัก พื้นที่
ลงประกาศฟรี ที่นี่เลย เกษตรย่อมเยาว์

Get latest news from Blognone