Tags:
Forums: 

ถ้าคุณมีความหลงใหลในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน Data Science ของเรา นี่เป็นโอกาสอันดีที่คุณจะได้ทำงานด้านการพัฒนาเครื่องมือสำหรับบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ของเว็บไซต์พันทิปดอทคอม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เขียนโปรแกรมที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์
 • เขียน API เพื่อติดต่อกับส่วนงานอื่นๆ
 • ออกแบบฐานข้อมูลเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต

alt="ภาพกิจกรรมของบริษัทฯ"

คุณสมบัติและความสามารถ

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • ใช้ภาษา Python , JavaScript , HTML ในการดำรงชีวิต
 • มีความเข้าใจ SQL เป็นอย่างดี และพร้อมที่จะเรียนรู้ NoSQL
 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการทำงานของ API และสามารถประยุกต์มาใช้ในการทำงานได้
 • มีความรู้ความเข้าใจในหลักการด้านสถิติและการทำนายผล
 • มีความมุ่งมั่นในการเรียนรู้ด้าน Machine Learning และ AI
 • หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

alt="สวัสดิการของบริษัทเรา"

วิธีการสมัคร

 • สมัครได้ด้วยตัวเองพร้อมเอกสารสมัครงานที่บริษัทฯ
 • ส่ง Resume และผลงานที่เกี่ยวข้องมาที่ hrm@pantip.com
 • โทร. 02-616-7022 , 098-838-2685 คุณพัณณิตา วงษ์อารีย์ (HR)
Get latest news from Blognone
By: Pantip_HR
Windows
on 8 December 2017 - 14:56 #1022811
Pantip_HR's picture

Apply Now!!

วิธีการสมัคร
สมัครได้ด้วยตัวเองพร้อมเอกสารสมัครงานที่บริษัทฯ
ส่ง Resume และผลงานที่เกี่ยวข้องมาที่ hrm@pantip.com
โทร. 02-616-7022 , 098-838-2685 คุณพัณณิตา วงษ์อารีย์ (HR)