Tags:
Forums: 

บริษัท ลิทเทิล บิ๊ก ลิงค์ส จำกัด เป็นบริษัท Startup ที่ได้นำนวัตกรรม ความสร้างสรรค์สู่โลกออนไลน์ของประเทศไทย อย่างเช่นการให้บริการระบบบริหารจัดการแบบสอบถามและแบบฟอร์มออนไลน์ SurveyCan (www.surveycan.com) ที่มีผู้ใช้งานเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบัน และระบบการประเมิน 360 องศา บริษัทยังให้บริการแบบครบวงจรในการสำรวจ เช่นการออกแบบแบบสอบถาม การวิเคราะห์รายงานผล อีกทั้งยังมีบริการที่ปรึกษาด้านการสำรวจวิจัย การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดอบรมด้วย เรากำลังมองหาทีมงานที่จะมาร่วมในทีม Operation และ ‘เพื่อนร่วมงาน’ ที่พร้อมนำทีมก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน

หน้าที่ความรับผิดชอบ
• ช่วยเหลือดูแลระบบบริหารจัดการแบบสอบถามออนไลน์ SurveyCan
• บริการและดูแลลูกค้าหลังการขาย เช่นตอบคำถามลูกค้า ให้บริการข้อมูลลูกค้า
• นำเสนอผลิตภัณฑ์และให้ข้อมูล/คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการต่างให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ (ผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้แก่ระบบแบบสอบถามออนไลน์ surveycan.com ระบบการประเมิน 360 องศา และระบบ IT อื่นๆ ส่วนบริการหลักๆ ที่มีได้แก่การสำรวจวิจัย การออกแบบแบบสอบถาม การวิเคราะห์และรายงานผล)
• จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ใบเสนอราคา ข้อเสนอโครงการ เป็นต้น
• สนับสนุนช่วยเหลืองานอื่นๆ ของบริษัท เช่นการจัดทำรายงานผลให้ลูกค้า
• ช่วยเหลือและช่วยแสวงหากลุ่มลูกค้ารายใหม่ให้กับบริษัท

คุณสมบัติ
• ชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
• วุฒิ ป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์หรือระบบสาระสนเทศ
• สนใจข่าวสารเทคโนโลยี IT
• สามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
• มีทักษะในการสื่อสาร และให้คำอธิบายสาธิตระบบซอฟต์แวร์
• สามารถใช้งาน Microsoft Word และ Powerpoint ได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้ Excel ขั้นพื้นฐานได้ (หากมีความชำนาญจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
• พร้อมจะเรียนรู้งานและทักษะใหม่ๆ

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
อัตราเงินเดือน 20,000-25,000 (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์) + ค่าคอมมิชชั่น และโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ
เวลาทำงาน 08.30 – 18.00 น. วันจันทร์-ศุกร์ (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
สถานที่ทำงาน อาคารวิเศษศิริ 226 ถนน พหลโยธิน แขวง สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 (รถไฟฟ้า BTS สนามเป้า)

Get latest news from Blognone