Tags:

ความน่าสนใจของเวปนี้คงอยู่ที่ google.com/cse

ที่มีอะไรๆ ให้ปรับ แต่งมากมาย

ในกรณีนี้เค้าทำเป็นตัวค้นลิงค์สำหรับดาวน์โหลดสำหรับเวปฝากไฟล์ต่างๆ
รวมทั้งเอกสารชนิดต่างๆ เช่น Pdf,doc,xls เป็นต้น

ลองดูแล้วใช้ประโยชน์ได้ดีครับ
ThaiGle

Get latest news from Blognone