Tags:
Forums: 

Sobtid.me สตาร์ทอัพ ด้านการศึกษา เปิดรับทีมใหม่ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นส่วนนึงการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยในอนาคต

ตำแหน่ง Back End Developer

 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจภาษา Javascript เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน Nodejs และ MongoDB สามารถเขียนแบบ OOP ได้
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Xml, JSON และการเขียน Webservice
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ตำแหน่ง iOS Developer

  • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจภาษา Objective-C และ Swift เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความเข้าใจ OOP
  • มีประสบการณ์การใช้งาน Xml, JSON
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • ตำแหน่ง Android Developer

   • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
   • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • มีความรู้ความเข้าใจภาษา Java เป็นอย่างดี
   • มีความรู้ความเข้าใจ OOP
   • มีประสบการณ์การใช้งาน Xml, JSON
   • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
   • มีความรู้หรือเข้าใจ mvp
   • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

   สวัสดิการ

   • วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.
   • กินเลี้ยงประจำเดือน
   • ลาพักร้อน 8 วัน
   • ทริปประจำปี
   • ประกันสังคม

   สถานที่ทำงาน: อาคารพร้อมพันธ์ 3 ซอยลาดพร้าว 3 ใกล้ MRT พหลโยธิน

   ส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me

   สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

Get latest news from Blognone
By: kanokporn kotchai on 20 October 2017 - 10:05 #1014437

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

By: kanokporn kotchai on 24 October 2017 - 09:01 #1014856

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

By: kanokporn kotchai on 25 October 2017 - 09:41 #1015062

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

By: kanokporn kotchai on 27 October 2017 - 09:37 #1015357

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

27/10/2560

By: kanokporn kotchai on 30 October 2017 - 09:02 #1015831

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
30/10/2560

By: kanokporn kotchai on 31 October 2017 - 09:55 #1016051

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
31/10/2560

By: kanokporn kotchai on 1 November 2017 - 09:05 #1016309

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

1/11/2560

By: kanokporn kotchai on 2 November 2017 - 10:16 #1016524

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
2/11/2560

By: kanokporn kotchai on 6 November 2017 - 09:00 #1017177

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
6/11/2560

By: kanokporn kotchai on 8 November 2017 - 09:07 #1017781

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

8/11/2560

By: kanokporn kotchai on 10 November 2017 - 08:55 #1018333

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

10/11/2560

By: kanokporn kotchai on 11 November 2017 - 14:47 #1018544

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
11/11/2560

By: kanokporn kotchai on 14 November 2017 - 09:17 #1018925

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
14/11/2560

By: kanokporn kotchai on 15 November 2017 - 09:06 #1019206

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
15/11/2560

By: kanokporn kotchai on 17 November 2017 - 09:11 #1019584

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
17/11/2560

By: kanokporn kotchai on 20 November 2017 - 09:09 #1019968

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

20/11/2560

By: kanokporn kotchai on 22 November 2017 - 09:14 #1020401

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

22/11/2560

By: kanokporn kotchai on 23 November 2017 - 09:15 #1020564

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668
23/11/2560

By: kanokporn kotchai on 24 November 2017 - 09:01 #1020741

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

24/11/2560

By: kanokporn kotchai on 27 November 2017 - 09:31 #1021098

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

27/11/2560

By: kanokporn kotchai on 28 November 2017 - 09:02 #1021239

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

28/11/2560

By: kanokporn kotchai on 30 November 2017 - 09:15 #1021671

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

30/11/2560

By: kanokporn kotchai on 4 December 2017 - 09:23 #1022090

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

4/12/2560

By: kanokporn kotchai on 8 January 2018 - 14:05 #1027384

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

8/1/2561

By: kanokporn kotchai on 9 January 2018 - 09:09 #1027506

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

9/1/2561

By: kanokporn kotchai on 11 January 2018 - 08:56 #1027951

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

11/1/2561

By: kanokporn kotchai on 12 January 2018 - 09:05 #1028152

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

12/1/2561

By: kanokporn kotchai on 15 January 2018 - 09:45 #1028583

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

15/1/2561

By: kanokporn kotchai on 17 January 2018 - 09:06 #1028912

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

17/1/2561

By: kanokporn kotchai on 18 January 2018 - 09:48 #1029092

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

18/1/2561

By: kanokporn kotchai on 24 January 2018 - 08:58 #1029969

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

24/1/2561

By: kanokporn kotchai on 25 January 2018 - 08:55 #1030153

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

25/1/2561

By: kanokporn kotchai on 1 February 2018 - 09:23 #1031606

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

1/2/2561

By: kanokporn kotchai on 5 February 2018 - 09:43 #1032206

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

5/2/2561

By: kanokporn kotchai on 6 February 2018 - 09:37 #1032393

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

6/2/2561

By: kanokporn kotchai on 8 February 2018 - 08:57 #1032686

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

8/2/2561

By: kanokporn kotchai on 20 February 2018 - 09:13 #1034581

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

20/2/2561

By: kanokporn kotchai on 21 February 2018 - 09:11 #1034776

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

21/2/2561

By: kanokporn kotchai on 22 February 2018 - 09:04 #1035008

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

22/2/2561

By: kanokporn kotchai on 23 February 2018 - 09:14 #1035221

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

23/2/2561

By: kanokporn kotchai on 2 March 2018 - 09:10 #1036333

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

2/3/2561

By: kanokporn kotchai on 5 March 2018 - 09:18 #1036631

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

5/3/2561

By: kanokporn kotchai on 6 March 2018 - 08:55 #1036823

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

6/3/2561

By: kanokporn kotchai on 9 March 2018 - 08:50 #1037373

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

9/3/2561

By: kanokporn kotchai on 12 March 2018 - 09:01 #1037771

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

12/3/2561

By: kanokporn kotchai on 19 March 2018 - 15:25 #1039142

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

19/3/2561

By: kanokporn kotchai on 21 March 2018 - 09:24 #1039484

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

21/3/2561

By: kanokporn kotchai on 23 March 2018 - 10:58 #1039901

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

23/3/2561

By: kanokporn kotchai on 28 March 2018 - 08:53 #1040856

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

28/3/2561

By: kanokporn kotchai on 30 March 2018 - 09:47 #1041322

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

30/3/2561