Tags:
Forums: 

Sobtid.me สตาร์ทอัพ ด้านการศึกษา เปิดรับทีมใหม่ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นส่วนนึงการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยในอนาคต

ตำแหน่ง Back End Developer

 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจภาษา Javascript เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน Nodejs และ MongoDB สามารถเขียนแบบ OOP ได้
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Xml, JSON และการเขียน Webservice
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
 • ตำแหน่ง iOS Developer

  • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจภาษา Objective-C และ Swift เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความเข้าใจ OOP
  • มีประสบการณ์การใช้งาน Xml, JSON
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
  • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
  • ตำแหน่ง Android Developer

   • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
   • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
   • มีความรู้ความเข้าใจภาษา Java เป็นอย่างดี
   • มีความรู้ความเข้าใจ OOP
   • มีประสบการณ์การใช้งาน Xml, JSON
   • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
   • มีความรู้หรือเข้าใจ mvp
   • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

   สวัสดิการ

   • วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.
   • กินเลี้ยงประจำเดือน
   • ลาพักร้อน 8 วัน
   • ทริปประจำปี
   • ประกันสังคม

   สถานที่ทำงาน: อาคารพร้อมพันธ์ 3 ซอยลาดพร้าว 3 ใกล้ MRT พหลโยธิน

   ส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me

   สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

Get latest news from Blognone
By: kanokporn kotchai on 20 October 2017 - 10:05 #1014437

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

By: kanokporn kotchai on 24 October 2017 - 09:01 #1014856

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

By: kanokporn kotchai on 25 October 2017 - 09:41 #1015062

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

By: kanokporn kotchai on 27 October 2017 - 09:37 #1015357

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

27/10/2560

By: kanokporn kotchai on 30 October 2017 - 09:02 #1015831

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
30/10/2560

By: kanokporn kotchai on 31 October 2017 - 09:55 #1016051

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
31/10/2560

By: kanokporn kotchai on 1 November 2017 - 09:05 #1016309

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

1/11/2560

By: kanokporn kotchai on 2 November 2017 - 10:16 #1016524

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
2/11/2560

By: kanokporn kotchai on 6 November 2017 - 09:00 #1017177

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
6/11/2560

By: kanokporn kotchai on 8 November 2017 - 09:07 #1017781

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

8/11/2560

By: kanokporn kotchai on 10 November 2017 - 08:55 #1018333

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ

10/11/2560

By: kanokporn kotchai on 11 November 2017 - 14:47 #1018544

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
11/11/2560

By: kanokporn kotchai on 14 November 2017 - 09:17 #1018925

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
14/11/2560

By: kanokporn kotchai on 15 November 2017 - 09:06 #1019206

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
15/11/2560

By: kanokporn kotchai on 17 November 2017 - 09:11 #1019584

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
17/11/2560

By: kanokporn kotchai on 20 November 2017 - 09:09 #1019968

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

20/11/2560

By: kanokporn kotchai on 22 November 2017 - 09:14 #1020401

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

22/11/2560

By: kanokporn kotchai on 23 November 2017 - 09:15 #1020564

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668
23/11/2560

By: kanokporn kotchai on 24 November 2017 - 09:01 #1020741

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

24/11/2560

By: kanokporn kotchai on 27 November 2017 - 09:31 #1021098

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

27/11/2560

By: kanokporn kotchai on 28 November 2017 - 09:02 #1021239

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

28/11/2560

By: kanokporn kotchai on 30 November 2017 - 09:15 #1021671

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

30/11/2560

By: kanokporn kotchai on 4 December 2017 - 09:23 #1022090

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

4/12/2560

By: kanokporn kotchai on 8 January 2018 - 14:05 #1027384

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

8/1/2561

By: kanokporn kotchai on 9 January 2018 - 09:09 #1027506

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

9/1/2561

By: kanokporn kotchai on 11 January 2018 - 08:56 #1027951

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

11/1/2561

By: kanokporn kotchai on 12 January 2018 - 09:05 #1028152

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

12/1/2561

By: kanokporn kotchai on 15 January 2018 - 09:45 #1028583

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

15/1/2561

By: kanokporn kotchai on 17 January 2018 - 09:06 #1028912

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

17/1/2561

By: kanokporn kotchai on 18 January 2018 - 09:48 #1029092

ยังเปิดรับสมัครอยู่นะคะ
ถ้าคุณสนใจอยากทำงานกับเรา สามารถส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me หรือ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

18/1/2561