Tags:
Forums: 

Sobtid.me สตาร์ทอัพ ด้านการศึกษา เปิดรับทีมใหม่ สำหรับคนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นส่วนนึงการพัฒนาการศึกษาของเด็กไทยในอนาคต

ตำแหน่ง Back End Developer

 • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจภาษา Javascript เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ความเข้าใจการใช้งาน Nodejs และ MongoDB สามารถเขียนแบบ OOP ได้
 • มีประสบการณ์การใช้งาน Xml, JSON และการเขียน Webservice
 • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว
 • ตำแหน่ง iOS Developer

  • เพศ ชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • มีความรู้ความเข้าใจภาษา Objective-C และ Swift เป็นอย่างดี
  • มีความรู้ความเข้าใจ OOP
  • มีประสบการณ์การใช้งาน Xml, JSON และการเขียน Webservice
  • สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างรวดเร็ว

  สวัสดิการ

  • วันทำงาน จันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.
  • กินเลี้ยงประจำเดือน
  • ลาพักร้อน 8 วัน
  • ทริปประจำปี
  • ประกันสังคม

  สถานที่ทำงาน: อาคารพร้อมพันธ์ 3 ซอยลาดพร้าว 3 ใกล้ MRT พหลโยธิน

  ส่ง resume ได้ที่ kanokporn@sobtid.me

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-024-6668

Get latest news from Blognone