Tags:

เจอปัญหาเมื่อต้องการ Group row/column data ใน pivot table ครับ
ไม่รู้จะอธิบายยังไง มันเป็นแบบในรูป

https://drive.google.com/open?id=0BxtQXMM0lbHJMDJrbkU2alFnU2M

ซึ่งมันควรจะแสดงแบบทางขวามือ ที่มี range box ขึ้นมาให้ใส่ แต่บางทีกลายเป็น subgroup แบบทางซ้าย
มีใครเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับ

Get latest news from Blognone