Tags:
Forums: 

SmartSoftAsia เราเป็นบริษัท Software House ที่กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยศักยภาพที่พร้อมในการพัฒนาซอฟต์แวร์เต็มรูปแบบ Full Stack Web & Mobile App Development ซึ่งทำให้เรามีโอกาสและได้รับความไว้วางใจให้ร่วมงานกับบริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง SCG, PTT, AXA, TOPS, Minor Group, Zanroo, etc.

สถานที่ทำงานอาคาร Asoke Towers อยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สามารถเดินทางมาได้ด้วยรถไฟฟ้า MRT ลงสถานีเพชรบุรี, รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีอโศก, หรือเดินทางด้วยเรือลงท่าเรือคลองแสนแสบ

alt="SSA Map"

บรรยากาศและสวัสดิการ

 • แต่งตัวสบาย ๆ ตามสไตล์ของตัวเอง จะขาสั้นเสื้อยืด กางเกงยีนส์ ชุดสูทได้หมด
 • ของกินเต็มตู้เย็น Free beers&snacks ทุกวันศุกร์
 • ใช้ภาษาอังกฤษ ไทย เป็นหลัก (พนักงานไทย 50% พนักงานต่างชาติ 50%)
 • เวลาทำงาน flexible สามารถทำงานจากที่บ้านได้ ขอแค่มีความรับผิดชอบ บริหารจัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดีให้เสร็จทันเวลา
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันสังคม

alt="IMG_6358"
alt="IMG_6360"alt="IMG_6451"
alt="IMG_6485"

สนใจลองแวะมาคุยกันหรือส่งประวัติการทำงานมาได้ที่
Email: info@smartsoftasia.com

—————— ตำแหน่งที่รับสมัคร ———————

Web App Developer (2 ตำแหน่ง)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ดูแลและพัฒนาระบบต่าง ๆ ของลูกค้าด้วยตัวเองหรือร่วมกันกับทีมทั้งในระบบ Front-end และ Back-end รวมถึงสามารถเข้าใจและออกแบบระบบร่วมกันกับดีไซน์เนอร์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ในสายงาน Web Application Development อย่างน้อย 2 ปี
 • เข้าใจและสามารถใช้งาน Framework: Ruby on Rails, Django, node.js หรือ Laravel ได้อย่างคล่องแคล่ว
 • เข้าใจหลักการและกระบวนการทำงานของ Back-end ที่สำคัญในการพัฒนาระบบ
 • สามารถวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้าเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน
 • มีพื้นฐานงานด้าน UX/UI Design
 • สามารถใช้ Version Control เช่น SVN หรือ GIT ได้
 • สามารถทำ Unit Test ได้
 • สามารถทำงานเป็นทีมในระบบ Agile Development ได้

นักศึกษาฝึกงานหรือ New Graduate Developer (2 ตำแหน่ง)

หน้าที่และความรับผิดชอบ
เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในการทำงานร่วมกับทีม เรารับสมัครนักศึกษาจบใหม่สาขา Software Engineer หรือ Computer Science ที่ชื่นชอบและมีใจรักในการพัฒนาซอฟต์แวร์และมีความสามารถด้านการทำ Web Application หรือ Mobile Application งานสนุกเพราะน้อง ๆ จะได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ วางแผน/ออกแบบ/พัฒนา/ทดสอบระบบต่าง ๆ ในทุกขั้นตอนของการผลิตซอฟต์แวร์

** คุณสมบัติของผู้สมัคร**

 • ปริญญาตรีด้าน Software Engineer, Computer Engineer, Computer Science หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์การทำงานไม่เกิน 1 ปี ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่ นักศึกษาฝึกงาน หรือนักศึกษาในโครงการสหกิจศึกษา
 • สามารถทำงานเป็น Teamwork ได้
 • มีความสนใจที่จะพัฒนาและฝึกฝนตัวเองอยู่เสมอ

Dev Ops (1 ตำแหน่ง)

ดูแลระบบ Back-end ทั้งในส่วนของ Development Phase และ Operational Phase ที่เป็นระบบ Linux/Unix based รวมถึงจัดการระบบต่าง ๆ ของ Cloud Service Provider (AWS, Digital Ocean)
ออกแบบและจัดการ Deployment Process ของทีม ด้วย Automation และ CI โดยใช้ Docker Container

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ทำงานในระบบ Linux/Unix และ Back-Ends หรือที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • มีความเข้าใจและชำนาญในการใช้ระบบต่าง ๆ ของ Cloud Service Provider เช่น AWS หรือ Digital Ocean
 • สามารถใช้ Version Control เช่น SVN หรือ GIT
 • เชี่ยวชาญในการทำ Deployment ของระบบ ต่าง ๆ
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน Docker Container
 • สามารถออกแบบระบบ Automation หรือ CI ได้
 • สามารถเขียน Command Line และ Shell Script ได้
 • มีความเข้าใจ เรื่อง Load/Balance Performance และการทำ Optimization ต่าง ๆ เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • มีประสบการณ์การใช้ Msyql, Postgres หรือ Mongodb
 • หากสามารถใช้ Reactjs ได้จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

Project Manager (1 ตำแหน่ง)

 • เป็นตัวกลางระหว่างลูกค้าและทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ คอยช่วยเหลือให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจตรงกันและสามารถบริหารจัดการความต้องการของลูกค้า
  ได้อย่างเหมาะสม
 • บริหารจัดการทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยหลักการของ Agile Development เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในด้านต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายได้เป็น
  อย่างดี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการ Software Development Project ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • เข้าใจกระบวนการและหลักการของการพัฒนาซอฟต์แวร์
 • เข้าใจหลักการของ Agile Development และสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับทีมให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้
 • มีทักษะการสื่อสารที่ดีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • ทำงานอย่างใกล้ชิดกับทีมนักพัฒนาซอฟ์ตแวร์ เพื่อให้สมาชิกแต่ละคนทำงานไปในทิศทางที่ถูกต้องและคอยช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้ทีมทำงาน
  ได้อย่างราบรื่น

iOS Developer (1 ตำแหน่ง)

พัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการบนระบบปฏิบัติการ iOS เริ่มตั้งแต่การออกแบบร่วมกับดีไซน์เนอร์เพื่อให้ได้ดีไซน์ที่เหมาะสมกับมาตรฐานของ Apple ทำ Beta Test และ Upload ขึ้น App Store

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา iOS Application ด้วย Objective – C หรือ Swift บน Xcode ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน RESTFul Web Services และมีความเข้าใจใน JSON หรือ XML
 • เข้าใจกระบวนการทำงานของ API และสามารถช่วยออกแบบร่วมกับ Back-End Engineer ได้
 • เข้าใจหลักการ Design ของ iOS Application และสามารถทำ Auto Layout ได้
 • สามารถใช้ Version Control เช่น SVN หรือ GIT ได้
 • หากมีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการ Design Pattern ต่างๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์การใช้งาน Objective-C ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการใช้ Cocoapods หรือ Carthage อย่างใดอย่างหนึ่ง
 • มีประสบการณ์ในการพัฒณา iOS SDK จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีประสบการณ์ในการใช้ CoreData หรือ Realm ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการ MVVM, RXSwift, Unit testing , UI Testing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Android Developer (1 ตำแหน่ง)

พัฒนาแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ลูกค้าต้องการบนระบบปฏิบัติการ Android เริ่มตั้งแต่การออกแบบร่วมกับดีไซน์เนอร์จนถึงการทำ Beta test, Upload ขึ้น Google Play Store

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ในการพัฒนา Android Application ด้วย Android SDK หรือ Java ไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • มีประสบการณ์ในการใช้งาน RESTFul Web Services และมีความเข้าใจใน JSON หรือ XML
 • เข้าใจกระบวนการทำงานของ API และสามารถช่วยออกแบบร่วมกับ Back-End Engineer ได้
 • เข้าใจหลักการ Design ของ Android เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้ Version Control เช่น SVN หรือ GIT ได้
 • หากมีความรู้และความสามารถเกี่ยวกับการ Design Pattern ต่าง ๆ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์ใช้งาน Kotlin, Dependency Injection จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีประสบการณ์การใช้ RxJava, Dagger 2 และ Data binding ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
Get latest news from Blognone