Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

Facebook เตรียมออกมาตรการต่อต้านข่าวปลอมอีกครั้ง คือจะแบนการซื้อโฆษณาจากเพจที่โพสต์ข่าวปลอมบ่อย ๆ ทั้งเพจ

ปัจจุบัน Facebook มีเครื่องมือตรวจเช็คข่าวปลอมซึ่งจะคอยกำหนดว่าโพสต์ใดเป็นข่าวปลอม ซึ่งโพสต์ที่ถูกกรองว่าเข้าข่ายข่าวปลอมจะไม่สามารถโปรโมตผ่านระบบโฆษณาของ Facebook ได้ และในขั้นตอนถัดไป Facebook ประกาศว่าต่อไปนี้ทางบริษัทจะหยุดไม่ให้เพจที่โพสต์ข่าวปลอมบ่อย ๆ ซื้อโฆษณาจาก Facebook ได้อีกแล้วทั้งเพจ ไม่จำกัดเฉพาะโพสต์ที่เป็นข่าวปลอมอีกต่อไป

Facebook นั้นกังวลว่าเพจเหล่านี้จะโพสต์ข้อมูลเหล่านี้ และใช้ระบบโฆษณาในการสร้างฐานผู้รับข่าวเพื่อให้ข่าวกระจายไปทั่ว การปรับปรุงนโยบายโฆษณาในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทที่มีจุดประสงค์เหล่านี้ใช้ช่องทาง Facebook ในการเข้าถึงผู้รับสารได้ยากขึ้น

ทั้งนี้ Facebook ไม่ได้กล่าวว่าจำนวนการโพสต์ข่าวปลอมบนเพจเท่าไรที่จะถูกมองว่าเป็นเพจข่าวปลอมและถูกระงับการซื้อโฆษณา แต่ที่แน่นอนคือทางบริษัทไม่ต้องการให้ใครมาเล่นเกมกับระบบ ซึ่ง Rob Leathern ผู้ดูแลผลิตภัณฑ์ของ Facebook กล่าวว่าการระงับโฆษณานี้จะไม่ได้ระงับเป็นการถาวร ถ้าเพจหยุดการโพสต์ข่าวปลอม ก็จะสามารถซื้อโฆษณาได้อีกครั้ง

ที่มา - TechCrunch

Get latest news from Blognone

Comments

By: i3i4i5
ContributoriPhoneWindows
on 29 August 2017 - 14:35 #1004647
i3i4i5's picture

ข่าวปลอมนี่คงไม่รวมถีงพวก The Onion นะ


i6i7i8