Tags:

อยากให้มีการแสดงจำนวนโควต้าการแสดงความคิดเห็นให้สมาชิกได้รู้ว่าตนจะสามารถแสดงความเห็นได้กี่ความเห็นและถ้าเป็นได้มีเคาเตอร์บอกด้วยว่าจะได้รับโควต้าเพิ่มเมื่อเวลาผ่านไปเท่าใดครับ จะได้จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การบอกว่าโควต้าหมดแล้วหลังจากใช้ครั้งสุดท้ายไปนั้นทำให้จัดการได้ยากครับ หรือถ้ามีบอกอยู่แล้วก็โปรดชี้แนะผมด้วยครับผมหาไม่เจอ

Get latest news from Blognone
By: soginal
AndroidIn Love
on 25 August 2017 - 15:44 #1004211
soginal's picture

ถ้ามีก็ดีเหมือนกันนะครับ หรือเอาแค่เปิด REST ให้ call ได้ก็โอเค จะได้เอามาใส่ใน script ได้


When your hammer is C++, everything begins to look like a thumb.

By: EThaiZone
ContributorAndroidUbuntuWindows
on 2 September 2017 - 15:41 #1005290
EThaiZone's picture

อันนี้เห็นด้วยนะครับ

ปกติด้านบนเวลาโพสเสร็จจะมีคำว่า Your comment has been posted.

ผมว่าเพิ่มโควต้าคงเหลือแสดงตรงนี้ก็ดีนะ (ทำได้ไหมนะ ผมไม่เคยใช้ Drupal)


มันไม่ง่ายเลยที่จะทำ GIF ให้มีขนาดน้อยกว่า 20kB