Tags:
Node Thumbnail

สำนักข่าว Wall Street Journal ประกาศเตรียมจ้างงานเพิ่มนับสิบตำแหน่งในการเปิดห้องข่าวใหม่ เพื่อให้การรายงานข่าวรวดเร็วยิ่งขึ้น และมีภาพประกอบมากขึ้น ในยุคที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ใช้สมาร์ทโฟนในการรับข้อมูลข่าวสารเป็นหลัก

Matt Murray ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าบรรณาธิการจะได้รับตำแหน่งใหม่เป็นบรรณาธิการบริหาร ซึ่งจะได้รับตำแหน่งหน้าที่ในด้านคอนเทนต์ดิจิทัลเพิ่มเติม

นอกจากนี้ WSJ จะปรับปรุงกระบวนการของการพิจารณาข่าวให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และสร้างห้องข่าวใหม่ที่เน้นคอนเทนต์บนอุปกรณ์พกพาและโปรโมตความหลากหลาย ซึ่งตอนนี้จำนวนของนักข่าวในห้องข่าวใหม่ที่จะเปิดค่อนข้างคงตัวแล้ว

ที่มา - Reuters

Get latest news from Blognone

Comments

By: darkleonic
ContributorAndroidWindowsIn Love
on 13 July 2017 - 20:32 #997745
darkleonic's picture

หวังว่าจะไม่ออกมาเป็นคลิกเบท