Tags:

ถามพี่ๆที่ทำงานแล้วหน่อยครับ จากตำแหนน่งด้าน IT เหล่่านี้
Front/Back End Developer, Tester, QA, QC, System analyst
-ถ้าเป็นในไทยแต่ละสายเติบโตอย่างไรครับ
-ถ้าเป็นในบริษัท IT ใหญ่ๆ มีความต้องการตำแหน่งไหนเยอะกว่ากันครับ
-แล้วถ้าถามเรื่องรายได้ตำแหน่งไหนพอโตไปสุดสายแล้วรายได้เยอะสุดครับ

Get latest news from Blognone
By: whitebigbird
Contributor
on 2 June 2017 - 19:33 #990730
whitebigbird's picture

เรื่องรายได้ปลายทางนี่อยู่กับว่าคุณทำอะไรได้ และคุณทำอยู่บ.ไหนครับ

By: wachirawit.j on 3 June 2017 - 13:21 #990783 Reply to:990730

อ้อครับ ขอบคุณครับ
แล้วเรื่องความก้าวหน้าแต่ละสายหละครับ โตยังไง


MJ

By: whitebigbird
Contributor
on 3 June 2017 - 15:04 #990795 Reply to:990783
whitebigbird's picture

เพื่อนผมมีแบบที่โตจากโปรแกรมเมอร์ไปเป็นผู้คุมนักโทษก็มี จากคนที่เป็นโปรแกรมเมอร์ไปเป็นเทสเตอร์ หรือไปเป็น QA ก็มี

หลักๆ คือถ้าโตในสายงานตัวเองมันก็ไม่พ้นเป็น manager ในสายนั้นๆ หรือขยับไปเป็น project manager อ่ะครับ

จับพลัดจับผลูจริงๆ ถึงจะเปลี่ยนสายงาน เช่น กลายไปเป็น CEO, CTO แต่มันก็ไม่พ้นสายอยู่ดี