Tags:

ส่วนใหญ่นักลงทุนที่สนับสนุนเงินทุนผ่านโครงการต่างๆ แบ่งผลประโยชน์กันยังไงครับ ได้ส่วนแบ่งในหุ้นหรือมีการกำหนดระยะเวลายังไงบ้างครับ

Get latest news from Blognone