Tags:
Forums: 

บริษัท ConvoLab พัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับการสร้างแชทบอทสนทนาทางช่องทางแชทต่างๆ สำหรับองค์กรระดับใหญ่ในประเทศไทยและต่างประเทศเช่นธนาคาร บริษัทอสังหา และบริษัทระดับประเทศต่างๆ

รายละเอียดงาน
Project Manager

 • ดูแลโครงการพัฒนาแชทบอทให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ
 • บริหารคุณภาพงานแชทบอทของโครงการ
 • ดูแลลูกค้าองค์กรที่ใช้แชทบอท รวมถึงการทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาระบบเพื่อปรับปรุงหรือปรับแต่งแชทบอทตามความต้องการของลูกค้า
 • ช่วยเหลือทีมพัฒนาธุรกิจในการออกแบบและสร้างแชทบอทสำหรับลูกค้าใหม่
 • เสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาแชทบอทในอนาคต

Sales / Account Executives

 • รับผิดชอบงานขายโครงการแชทบอทสำหรับลูกค้าองค์กร
 • ดูแลโครงการพัฒนาแชทบอทให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆ
 • ควบคุมดูแลความเรียบร้อย อำนวยความสะดวก และประสานงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และจัดกิจกรรมต่างๆภายใต้โครงการ
 • บริหารคุณภาพงานแชทบอทของโครงการ
 • ดูแลลูกค้าองค์กรที่ใช้แชทบอท รวมถึงการทำงานร่วมกับฝ่ายพัฒนาระบบเพื่อปรับปรุงหรือปรับแต่งแชทบอทตามความต้องการของลูกค้า
 • เสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาแชทบอทในอนาคต

Chatbot Developer

 • พัฒนาแชทบอทโดยใช้ ConvoLab Chatbot Platform ให้กับลูกค้าองค์กรต่างๆ โดยใช้ tool ของ Convolab Platform
 • ดูแลลูกค้าที่ใช้แชทบอท รวมถึงการปรับปรุงและปรับแต่งแชทบอทตามความต้องการของลูกค้า
 • ช่วยเหลือทีมพัฒนาธุรกิจในการออกแบบและสร้างแชทบอทสำหรับลูกค้าใหม่
 • เสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาแชทบอทในอนาคต

UX Designer

 • ออกแบบ UX สำหรับระบบ Backend ของ ConvoLab software
 • ออกแบบ UX สำหรับแชทบอทต่างๆเพื่อให้ user ใช้งานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ช่วยเหลือทีมพัฒนาธุรกิจในการออกแบบและสร้างแชทบอทสำหรับลูกค้าใหม่
 • เสนอความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาแชทบอทในอนาคต

ความน่าสนใจของงาน

 • เราเป็นบริษัทที่ทำ AI มาใช้งานสำหรับการพูดคุยกับคน
 • เหมาะสำหรับ programmer ที่ต้องการได้เรียนรู้ประสบการณ์ตรงการสร้าง AI สำหรับองค์กรใหญ่
 • เราทำงานเป็นทีมแบบมืออาชีพและเป็นกันเอง และพร้อมให้ความรู้ซึ่งกันและกัน
 • ทีมเราเป็นทีมที่เปิดกว้างต่อควมคิดเห็นและ innovaiton และต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก และอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กรและ chatbot ของเรา

วิธีสมัคร
ส่งอีเมลล์แนะนำตัวพร้อมแนบ CV มาที่ joinus@convolab.ai

Office location
FYI Center ถนนคลองเตย ติดรถไฟฟ้า MRT สถานีคลองเตย
No DescriptionNo DescriptionNo DescriptionNo Description

Get latest news from Blognone
By: migkastle on 10 May 2017 - 00:28 #984220

ไม่เคยทำ AI NLP โดยตรง น่าสนใจจริงๆครับ

By: touchaponk on 16 June 2017 - 08:47 #993359

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 19 June 2017 - 21:12 #994012

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ

By: touchaponk on 20 June 2017 - 21:49 #994270

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 4 July 2017 - 00:54 #996342

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 5 July 2017 - 15:40 #996689

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 6 July 2017 - 12:50 #996912

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 6 July 2017 - 22:11 #996964

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 7 July 2017 - 14:04 #997066

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 7 July 2017 - 20:41 #997106

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 8 July 2017 - 09:51 #997132

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 11 July 2017 - 07:22 #997307

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 11 July 2017 - 21:58 #997446

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: Nattaponk on 13 July 2017 - 15:28 #997702

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ joinus@convolab.ai

By: touchaponk on 14 July 2017 - 00:45 #997775

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ joinus@convolab.ai

By: touchaponk on 15 July 2017 - 20:36 #998005

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ joinus@convolab.ai

By: touchaponk on 16 July 2017 - 11:44 #998045

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ joinus@convolab.ai

By: touchaponk on 19 July 2017 - 07:59 #998641

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ joinus@convolab.ai

By: touchaponk on 20 July 2017 - 00:50 #998744

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ joinus@convolab.ai

By: touchaponk on 24 July 2017 - 11:52 #999261

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ joinus@convolab.ai

By: touchaponk on 25 July 2017 - 11:59 #999500

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ joinus@convolab.ai

By: touchaponk on 26 July 2017 - 23:17 #999879

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ joinus@convolab.ai

By: touchaponk on 30 July 2017 - 07:51 #1000341

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ joinus@convolab.ai

By: touchaponk on 31 July 2017 - 21:30 #1000571

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ joinus@convolab.ai

By: touchaponk on 2 August 2017 - 14:48 #1000854

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ joinus@convolab.ai

By: touchaponk on 5 August 2017 - 14:51 #1001308

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ joinus@convolab.ai

By: touchaponk on 6 August 2017 - 11:39 #1001381

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ joinus@convolab.ai

By: touchaponk on 7 August 2017 - 20:12 #1001529

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ joinus@convolab.ai

By: touchaponk on 8 August 2017 - 21:51 #1001705

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ joinus@convolab.ai

By: touchaponk on 9 August 2017 - 10:51 #1001764

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ joinus@convolab.ai

By: touchaponk on 9 August 2017 - 23:41 #1001880

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ joinus@convolab.ai

By: touchaponk on 29 August 2017 - 21:29 #1004695

ยังเปิดรับอยู่นะครับ สนใจอีเมลล์มาได้เลยครับ joinus@convolab.ai

By: touchaponk on 31 October 2017 - 21:46 #1016252

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 8 November 2017 - 18:07 #1017932

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 11 November 2017 - 10:10 #1018515

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 13 November 2017 - 18:13 #1018831

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 15 November 2017 - 21:27 #1019346

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 21 December 2017 - 01:16 #1024600

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 21 December 2017 - 12:20 #1024686

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 23 December 2017 - 20:47 #1025070

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 25 December 2017 - 13:34 #1025276

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 26 December 2017 - 01:36 #1025378

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 26 December 2017 - 13:53 #1025467

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 26 December 2017 - 19:36 #1025512

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 28 December 2017 - 00:20 #1025630

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 2 January 2018 - 10:14 #1026321

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 5 January 2018 - 13:51 #1027010

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 5 January 2018 - 22:33 #1027088

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 6 January 2018 - 10:22 #1027131

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 7 January 2018 - 00:45 #1027202

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 7 January 2018 - 09:19 #1027207

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 8 January 2018 - 21:21 #1027459

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 9 January 2018 - 18:33 #1027650

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: annny853 on 20 March 2018 - 11:48 #1039350

ยังเปิดรับอยู่ไหมคะ กำลังหาอยู่พอดีเลย

By: touchaponk on 2 April 2018 - 23:45 #1041948

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 17 April 2018 - 23:56 #1044818

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 18 April 2018 - 11:57 #1044976

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 19 April 2018 - 00:43 #1045156

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 19 April 2018 - 10:01 #1045204

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 19 April 2018 - 21:11 #1045362

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 20 April 2018 - 08:22 #1045402

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: touchaponk on 20 April 2018 - 09:32 #1045421

ยังเปิดรับอยู่นะครับ

By: gest on 14 May 2018 - 02:53 #1049208 Reply to:1045421

ส่ง resume ขอยื่นฝึกงานไปแล้วนะครับ