Tags:
Forums: 

บริษัท ซอฟต์เดฟ จำกัด เราเป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบ Software Computer สำหรับแก้ไขปัญหาในการดำเนินงานหรือสำหรับปรับปรุงองค์กรให้มีความทันสมัยและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น บริษัทตั้งอยู่ที่ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยรับสมัครนักพัฒนาระบบจำนวน 2 ตำแหน่งดังนี้
1. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Programmer)
- ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบด้วย Java , Javascript, HTML
- มีประสบการณ์กับ GIT, SVN Source Control
- มีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบด้วย java, wift หรือ ionic
- ชอบเรียนรู้ ทดลอง technology ใหม่
- มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหา
- มีทักษะที่การพัฒนา Native Application ระบบปฏิบัติการ iOS, Android

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบเชิงธุรกิจ (Business Analyst (BA)) มี คุณสมบัติดังนี้
- เพศหญิง อายุ 22-35 ปี
- วุฒิปริญญาตรี หรือสูงกว่าในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ชอบในการวิเคราะห์ ออกแบบ และตรวจสอบ
- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ดี
- มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี น่าเชื่อถือ มีบุคลิกคล่องตัว มีทักษะความเป็นผู้นำ สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้อย่างรวดเร็ว กล้าเผชิญกับปัญหาและสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

ทางบริษัทยินดีรับทั้งคนที่มีประสบการณ์แล้วและนักศึกษาจบใหม่ สนใจติดต่อ
เบอร์ 087-1320513 (คุณนุ่น)
อีเมล์: noonub9@gmail.com
หรือสนใจเข้ามาสมัครด้วยตนเองได้ที่
บริษัท ซอฟต์เดฟ จำกัด
127/105 หมู่บ้านศรีราชาแลนด์แอนเฮาส์ 1 ถนนสุขุวิท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

Get latest news from Blognone