Tags:
Forums: 

        โอกาสมาถึงแล้ว วันนี้ InvestorZ กำลังเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมทีมที่สนใจ และพร้อมก้าวไปทั่วโลกกับเรา ถ้าหากคุณมีวิสัยทัศน์ที่ต้องการพัฒนาและอยากเป็นนักลงทุนที่ดีกว่า! ก็ลองส่งใบสมัครมาอวดกันได้เลย เก้าอี้นั่งทำงานที่ ซิลิคอน วัลเลย์ กำลังรอคุณอยู่

investorz jobinvestorz job

        InvestorZ คือ บริษัท STARTUP ที่พัฒนาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินการลงทุนต่างๆ ที่มีลิขสิทธิ์ข้อมูลเรียวไทม์ทั่วโลก เร็วที่สุดและมากที่สุดเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทย ในรูปแบบของ Web Application , Mobile Application

        เป็นที่รู้จักกันในวงกว้างในเรื่องของกราฟหุ้นและข้อมูลเรียวไทม์ และมีบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำต่างๆใช้งาน เช่น

investorz job

investorz job

        InvestorZ เราร่วมลงทุนและจดทะเบียนที่สิงคโปร์ มีออฟฟิตในประเทศไทยถึง 2 แห่ง คือ สีลม(creative team)และที่พระราม3(Support team) และสิงคโปร์ที่ Muru-D

เรากำลังมองหาผู้ที่สนใจและชื่นชอบเกี่ยวกับการลงทุน ที่มีฝันเดียวกัน เพื่อก้าวไปพร้อมกัน!

investorz job

ความรู้เกี่ยวกับหุ้นและการลงทุนที่มีทุกวัน “หากคุณชอบอะไรคุณจะทำมันได้ดี!”

investorz job

สิ่งที่คุณจะได้รับจาก InvestorZ

รายได้

 • เงินเดือนสามารถต่อรองได้ตามฝีมือและทักษะประสบการณ์
 • โบนัสประจำปี
 • Incentive Team

สวัสดิการ

 • ท่องเที่ยวประจำปี ปีละ 2 ครั้ง
 • บุฟเฟ่ต์เบียร์เดือนละครั้ง
 • ประสบการณ์เกี่ยวกับการลงทุนใหม่ๆ
 • งานเลี้ยงประจำปี

investorz jobinvestorz job

การทำงาน

 • เข้าถึงและทำงานร่วมกับ Founder อย่างเป็นกันเอง
 • อิสระในการนำเสนอสิ่งใหม่
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
 • สถานที่ทำงานติด BTSศาลาแดง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • กล้าแสดงความคิดต่างและไอเดียใหม่
 • ไม่โลกส่วนตัวสูงจนเกินไปเพราะต้องทำงานเป็นทีม
 • กระตือลือล้นที่จะทำและเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ

ตำแหน่งที่รับสมัคร

investorz job

Database Admin

รายละเอียด

 • ดูแลอุปกรณ์ภายใน Office
 • ดูแลและแก้ไขฐานข้อมูลและระบบ server ในไทย และ Amazon Web Services(AWS) และ Azure Microsoft
 • กรอกข้อมูลและใช้โปรแกรมดึงข้อมูลจาก web site ลง Database
 • ปฏิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบ MS Windows, Office, Network, Antivirus, Mail Client รวมถึง Hardware ต่างๆ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในด้าน ภาษา SQL
 • มีความรู้ในด้าน cloud services เช่น Amazon Web Services(AWS) และ Azure Microsoft
 • มีความรู้เรื่องระบบ Network และระบบ Server
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ดี
 • มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดี
 • มีความมุ่งมั่น พึ่งพาตนเอง ทำงานเชิงรุก มีทัศนคติที่ดี
 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

Sr. Android Developers

รายละเอียด

 • Design, build, and maintain high performance, reusable, and reliable Java code ใช้ภาษา Java/Android Studio ในการพัฒนาแอปบน Android
 • Ensure the best possible performance, quality, and responsiveness of the application
 • Identify and correct bottlenecks and fix bugs
 • Strong knowledge of Android SDK, different versions of Android, and how to deal with different screen sizes
 • Familiarity with RESTful APIs to connect Android applications to back-end services มีทักษะการใช้ API/Json/Restful/Xml
 • Strong knowledge of Android UI design principles, patterns, and best practices
 • Experience with offline storage, threading, and performance tuning
 • Proficient understanding of code versioning tools, such as Git มีทักษะการใช้ Source Tree/Bitbucket

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นศิลปินและศิลปะในตนเอง ออกไอเดียใหม่ๆ นำเสนอสิ่งที่น่าสนใจ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ตรงต่อเวลา รอบคอบ
 • มีความสนใจเรื่องการลงทุน หุ้น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

Sr. iOS Developers

รายละเอียด

 • Design and build applications for the iOS platform Xcode
 • Proficient with Objective-C and Swift, Canvas, and Cocoa Touch ใช้ภาษา Swift/Xcode ในการพัฒนาแอปบน iOS
 • Experience with iOS frameworks such as Core Data, Core Animation, etc
 • Experience with offline storage, threading, and performance tuning
 • Familiarity with RESTful APIs to connect iOS applications to back-end services มีทักษะการใช้ API/Json/Restful/Xml
 • Knowledge of other web technologies and UI/UX standards Understanding of Apple’s design principles and interface guidelines
 • Knowledge of low-level C-based libraries is preferred
 • Experience with performance and memory tuning with tools such as Instruments and Shark
 • Familiarity with cloud message APIs and push notifications Knack for benchmarking and optimization Proficient understanding of code versioning tools
 • มีทักษะการใช้ Source Tree/Git/Bitbucket

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นศิลปินและศิลปะในตนเอง ออกไอเดียใหม่ๆ นำเสนอสิ่งที่น่าสนใจ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ตรงต่อเวลา รอบคอบ
 • มีความสนใจเรื่องการลงทุน หุ้น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

Sr. Full-Stack Web Developers

รายละเอียด

 • ใช้ PHP, Javascript, SQL, responsive CSS, bootstrap, html5, React JS, MYSQL, D3
 • Good understanding of advanced JavaScript libraries and frameworks such as ReactJS, D3 and etc.
 • Design of the overall architecture of the web application
 • Creating database schemas that represent and support business processes
 • Implementation of a robust set of services and APIs to power the web application
 • Implementation of security and data protection
 • Translation of UI/UX wireframes to visual elements
 • มีความรู้ Photoshop หรือ Program graphics อื่นๆ
 • ควรมีความรู้เกี่ยว React JS, Angular2, nodejs (พิจารณาเป็นพิเศษ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ มีความเป็นศิลปินและศิลปะในตนเอง
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

Sr. UX UI Designers

รายละเอียด

 • Design user experience and interface for world class web and mobile applications
 • Design user story, goal, and achievement for applications
 • Design user engagement and customer satisfaction
 • Test and research for top user experience
 • Experience with collaboration with developers
 • Experience with design for offline, and online experience

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • 3 years experience in UX/UI role
 • สามารถสื่อสารและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความเป็นศิลปินและศิลปะในตนเอง ออกไอเดียใหม่ๆ นำเสนอสิ่งที่น่าสนใจ
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ขยัน ตรงต่อเวลารอบคอบ
 • มีความสนใจเรื่องการลงทุน หุ้น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

Sr. Search Engine Optimization Specialist (SEO)

รายละเอียด

 • Strong in PHP/SQL/CSS/HTML/JAVASCRIPT skillในการทำ SEO ให้เหมาะสมกับ company website
 • Performing ongoing keyword research including discovery and expansion of keyword opportunities
 • ทำการวิเคราะห์และออกแบบ Keyword อยู่เสมอ
 • Optimizing content and product pages for search engine optimization
 • สามารถพัฒนากลยุทธ์และเชี่ยวชาญการวิเคราะห์ และปรับปรุงเทคนิคการทำ SEO ในรูปแบบ on-page และ off-page / statics และ dynamics เพื่อให้ website สามารถทำอันดับที่ดีบน Google Search
 • มีความรู้ด้าน ใช้ Tools ต่างๆ Google Analytics, AdWords, FB, Webmaster tool หรือเครื่องมือจาก Third-party MOZ อื่นๆ วิเคราะห์ SEO และนำมาพัฒนา SEO ของ website
 • แก้ไข database table ให้เหมาะสมกับ SEO
 • แก้ไขระบบ SEO ของ Code ใน Website ให้เหมาะสมตาม trend
 • ออกแบบงาน และสามารถสร้าง จัดการ และบริหารฐานลิงก์ backlink / deeplink
 • ประสานงานกับฝ่าย Marketing ได้

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • มีประสบการณ์ในการทำงาน และ มีผลงานการทำ SEO
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ทักษะในด้าน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดีมาก

Sr. Digital Marketing / Paid Facebook / Paid Search Specialist

รายละเอียด

 • Strong in paid Facebook and some skill on Google Adwords
 • Executes and Plan paid social media campaigns that attract targeted audience segments to relevant content in profitable ways.
 • Successful executions Average Revenue Per User (ARPU) that exceeds the cost to drive that reader’s click. The ideal candidate has great analytical direct marketing experience and sensibilities, appreciating social media’s opportunity for direct and measurable monetization.
 • Manage budgets, ROI and campaign objectives effectively
 • Execute paid campaigns that leverage not only our internal readership data but also Facebook’s algorithm to find target audiences at low cost and at scale
 • Create a multitude of tests that explore click-through rates and audience quality based on all types of variables such as time-of-day, headline, photo inclusion, etc.
 • Experience running A/B tests and performing audience segmentation.
 • Write content for marketing campaign and include SEO implementation
 • Choose subject matter that interests readers
 • Manage subscriptions, syndication, and email newsletters
 • Fine sense of ads/banner/video design composition
 • Some knowledge with powerpoint photoshop and illustrator is a plus

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • Successful track record in managing performance driven campaigns
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาการตลาด วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

Sales Executive/Account Executive

รายละเอียด

 • ให้คำแนะนำ และให้การบริการลูกค้าที่ได้ติดต่อเข้ามา
 • แนะนำเสนอขายสินค้าบริการ พร้อมสร้างแรงจูงใจในการเลือกใช้บริการกับทางลูกค้า ให้ได้ตามเป้าหมาย
 • บันทึกข้อมูลลูกค้าลงในระบบ
 • เจาะกลุ่มลูกค้า ใหม่ๆ เพื่อให้ได้ฐานลูกค้าเพิ่มเติม
 • ประเมินความต้องการลูกค้า เจรจาต่อรองได้ดี
 • ให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้า กรณีเกิดปัญหา
 • ทำข้อมูลสรุปยอดขายแต่ละวันให้กับหัวหน้าทีม
 • วางแผนการขายและบริการกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • พิมพ์ดีดอย่างน้อย 30-50 คำต่อนาที ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  • มีทักษะทางด้านการขาย, และการโน้มน้าวใจเป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำเสนองานและให้ข้อเสนอแนะอย่างสร้างสรรค์
  • มีความรู้และเข้าใจทางด้าน Product Software เกี่ยวกับเรื่องหุ้น
  • มีความรู้และสามารถใช้งานระบบ Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) Internet, และ Email ได้ดี
  • มีทักษะการวิเคราะห์ ไหวพริบ การตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดี
  • มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ สามารถทำงานภายใต้ข้อขัดแย้ง ความกดดัน และการเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี
  • รักในการขาย บริการ และเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลา
  • ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  สนใจร่วมงานกับเรา

  ส่ง Resume มาที่ Hr@InvestorZ.com โทร +662-166-3161 อ่านเพิ่มเติม https://goo.gl/myR9Z0

  http://www.investorz.com COLAB อาคารลิเบอร์ตี้ ชั้น2 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 #กราฟหุ้นอัจฉริยะ #SmarterFasterBetter #InvestorZ

  Office@COLAB อาคารลิเบอร์ตี้ ชั้น2 ข้างซอยคอนแวนต์

  investorz Careers and Jobs

Get latest news from Blognone
By: lTesTl
Windows Phone
on 7 March 2017 - 21:08 #973901

ส่ง CV ไปแล้วนะครับ ขอบคุณครับ

By: investorz
Windows
on 8 March 2017 - 11:19 #974061 Reply to:973901
investorz's picture

ขอบคุณค่ะ ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปนะคะ

By: investorz
Windows
on 14 March 2017 - 18:43 #975137
investorz's picture

ตอนนี้ได้เทพ iOS Developers แล้ว 2 คน เรายังรับเพิ่มอยู่ มาผนึกกำลังในทีมให้แข็งแกร็งนะจ๊ะ
เรากำลังรอเทพ Android Developer อยู่นะ สนใจส่ง CV มาให้ดูก่อนได้ที่ hr@investorz.com

By: bathbank on 15 March 2017 - 09:10 #975244

สนใจตำแหน่ง Full-Stack Web Developers นะครับ แต่ห่างหายไปสักพักใหญ่ ไม่ทราบว่าจะขอยื่น CV ไปก่อนได้ไหมครับ


D KAB

By: investorz
Windows
on 15 March 2017 - 14:08 #975302 Reply to:975244
investorz's picture

สามารถส่ง CV มาให้ดูก่อนได้เลยค่ะ ที่ hr@investorz.com

By: priyakorn.tang on 16 March 2017 - 17:51 #975468

รับเด็กจบใหม่ fullstack dev ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

By: investorz
Windows
on 17 March 2017 - 14:51 #975609 Reply to:975468
investorz's picture

ยินดีค่ะ ยังไงส่ง CV และเบอร์ติดต่อ ส่งมาที่ hr@investorz.com มาได้เลยค่ะ

By: investorz
Windows
on 29 March 2017 - 17:41 #977503
investorz's picture

หากสนใจตำแหน่งไหนสามารถส่ง CV มาที่ hr@investorz.com มาได้เลยค่ะ

By: niileziia
Android
on 29 March 2017 - 17:58 #977511

Android Dev ยังเปิดรับอยู่ไหมครับ


Nilezia

By: investorz
Windows
on 3 April 2017 - 08:45 #978195 Reply to:977511
investorz's picture

ขอบคุณค่ะที่ให้ความสนใจ

ยังเปิดรับอยู่ค่ะ สามารถส่ง CV มาให้ทางเราได้เลย ที่ hr@investorz.com (^-^)

By: itkungss1 on 1 April 2017 - 13:54 #978073

รับนักศึกษาฝึกงานไหมครับ

By: investorz
Windows
on 3 April 2017 - 08:48 #978196 Reply to:978073
investorz's picture

ทางเรายินดีรับน้องๆ นักศึกษาที่สนใจจะฝึกงาน ค่ะ
ยังไงส่งประวัติ พร้อมกับวิดีโอแนะนำตัว ส่งเข้ามาที่ hr@investorz.com ค่ะ

By: investorz
Windows
on 17 April 2017 - 15:19 #979973
investorz's picture

ตอนนี้มีผู้สมัครเข้ามาอยู่เรื่อยๆ แต่เรายังเปิดรับทุกตำแหน่งนะค่ะ ส่ง CV และเบอร์ติดต่อ ส่งมาที่ hr@investorz.comได้เลยค่ะ

By: investorz
Windows
on 21 April 2017 - 14:55 #980796
investorz's picture

อัพเดทจ้า เราได้รับเทพ iOS มาแล้ว 1 คน และเรายังต้องอยู่เรื่อยๆนะค่ะ
ส่ง Resume มาได้เลย hr@investorz.com

By: Pearseak on 25 April 2017 - 14:12 #981373

น่าสนใจมากครับจะลองกลับไปเขียน resume ดูไม่ได้สมัครงานมา 8 ปีแล้วไม่รู้จะเขียนทันไหม 555+

By: investorz
Windows
on 27 April 2017 - 10:22 #981728 Reply to:981373
investorz's picture

ทางเรายินดีพิจารณานะค่ะ ยังไงลองยื่นส่งมาให้ดูก่อนได้เลยค่ะ

By: finalmantt on 27 April 2017 - 12:34 #981752

ส่ง resume ไปแล้วครับ ต่ำแหน่ง iOS Developers ไม่ทราบว่าเต็มแล้วหรือยังครับ


tanapon

By: investorz
Windows
on 4 May 2017 - 10:50 #983074 Reply to:981752
investorz's picture

ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจในตำแหน่ง iOS นะค่ะ ยังไงทางเจ้าหน้าที่พิจารณาแล้วจะติดต่อไปค่ะ

By: investorz
Windows
on 4 May 2017 - 16:01 #983140
investorz's picture

ตอนนี้รับน้อง Marketing 1 คน และ Android 1 คน แล้วค่ะ หากสนใจตำแหน่งไหนรีบส่ง Resume มาได้เลยนะค่ะ
(^-^)

By: Penguinov
Windows
on 5 May 2017 - 22:32 #983435

ส่งไปพักนึงแล้วแต่ไม่มีการตอบกลับใดๆเลย

By: poringbom
AndroidWindows
on 9 May 2017 - 20:34 #984204

สนใจ development ครับ ผมไม่มีปัญหาทางด้าน technical แต่สื่อสารภาษาอังกฤษค่อนข้างอ่อนมาก

By: investorz
Windows
on 16 May 2017 - 11:33 #987046 Reply to:984204
investorz's picture

ยังไงส่ง resume มาให้พิจารณาก่อนก็ได้ค่ะ ทางเรายินดีค่ะ

By: zeing
iPhone
on 27 May 2017 - 14:29 #989525

full stack web dev. ยังว่างอยู่ไหมครับ

By: investorz
Windows
on 16 August 2017 - 09:06 #1002681 Reply to:989525
investorz's picture

ยังเปิดรับอยู่นะคะ สามารถส่งประวัติมาให้ดูก่อนก็ได้นะคะ ขอบคุณมากคะที่ให้ความสนใจ

By: 99idea on 29 May 2017 - 14:05 #989851
By: nigorn
AndroidRed HatSUSESymbian
on 14 June 2017 - 15:01 #992887
nigorn's picture

น่าสนใจ


บริการเช่า VPS Server ราคาถูก สนใจแอด line : vpsman

By: investorz
Windows
on 21 June 2017 - 09:17 #994343
investorz's picture

ทุกตำแหน่งยังเปิดรับพิจารณาอยู่นะค่ะ สนใจส่ง resume มาได้เลยค่ะ
hr@investorz.com

By: Jirawat
Android
on 16 August 2017 - 16:44 #1002786
Jirawat's picture

ปัจจุบัน Full-Stack Web Developers ใช้เครื่องมืออะไรเป็นหลักครับ php หรือ javascript หรือเน้น framwork อะไรไหมครับ


Main Function

By: investorz
Windows
on 23 August 2017 - 12:16 #1003837 Reply to:1002786
investorz's picture

ถ้า Full-Stack Web Developers จะเน้น React JS ค่ะ สนใจสามารถส่ง Resume มาให้พิจราณาก่อนได้นะค่ะ

By: Jirawat
Android
on 23 August 2017 - 17:41 #1003892 Reply to:1003837
Jirawat's picture

ส่งไปแล้วครับอิอิ


Main Function

By: daimond0010 on 25 August 2017 - 13:21 #1004187

มีประสบการณ์ Web Developers 1 ปี แต่อยากทำ mobile developers นับเป็นเด็กจบใหม่ได้ครับ
รับไหมครับ

By: investorz
Windows
on 23 November 2017 - 09:25 #1020565 Reply to:1004187
investorz's picture

ยินดีคะ ยังไงลองส่ง Resume มาทางอีเมล์เพื่อพิจารณาดูก่อนได้คะ hr@investorz.com