Tags:
Forums: 

กำลังหาที่ฝึกงานอยู่ครับแต่ไม่รู้ปิดกันไปหมดหรือยัง เรียนเกรดพอได้ มีความรู้พื้นฐานตามมาตรฐาน
เขียนภาษา C, Java, PHP ได้ในระดับปานกลาง ภาษาอื่นๆ ก็มีพื้นฐานความรู้และพร้อมที่จะเรียนรู้ + ฝึกใช้ได้
แล้วก็มีทักษะภาษาอังกฤษอยู่ระดับนึงครับ

สนใจที่ฝึกงานแทบจะทุกประเภทครับ ถ้ามีการฝึกอบรมด้วยก็ยิ่งดีครับเพราะเป็นคนชอบเรียนรู้

ขอบคุณมา ณ ที่นี้ครับ

Get latest news from Blognone
By: sadie9 on 12 January 2018 - 14:38 #1028273

ฉันกำลังมองหาการฝึกงาน...
- bullet force -