Tags:
Forums: 

SSP Engine Co.,Ltd.

เปิดรับสัมครงาน

ตำแหน่ง : WEB Programmer

ลักษณะงาน :
- พัฒนาและดูแล Web Application ด้วยภาษา PHP
คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาด้วยวุฒิระดับ ปวช.- ปวส.- ปริญญาตรี
- ประสบการณ์ 1-3 ปี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่หากมีผลงาน)
- มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นในการทํางาน ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
- มีความรู้ในเรื่อง PHP, JavaScript, CSS, HTML
- มีความรู้เรื่อง MySQL สามารถใช้พัฒนาระบบ ร่วมกับ PHP ตามความต้องการได้
- มีความรู้เรื่อง OOP
- หากมีความรู้ด้าน framework เช่น Laravel,Codeigniter จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่ง : Senior PHP Programmer

ลักษณะงาน :
- พัฒนาและดูแล Web Application ด้วยภาษา PHP และ JavaScript
คุณสมบัติ :
- จบการศึกษาด้วยวุฒิระดับปริญญาตรี ในสาขาคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
- สามารถค้นคว้า แก้ปัญหาในการพัฒนาระบบได้ด้วยตนเอง
- มีความรับผิดชอบ และความกระตือรือร้นในการทํางาน ชอบศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
- มีความรู้เรื่อง PHP, JavaScript, CSS, HTML, Web Service
- มีความรู้เรื่อง MySQL สามารถใช้พัฒนาระบบ ร่วมกับ PHP ตามความต้องการได้
- มีความรู้เรื่อง MySQL, MSSQL
- สามารถวางแผนงานและกำหนดระยะเวลาของงานได้
- มีความรู้เรื่อง OOP
- มีความรู้เรื่อง framework เช่น Laravel,Codeigniter
- หากมีความรู้ด้าน ReactJS, Vue.js อย่างใดอย่างหนึ่ง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เวลาและสถานที่ทำงาน :
- ทำงานวันจันทร์-ศุกร์
- อาคาร เค.เอส.แอล.ทาวเวอร์ เลขที่ 503/9 ชั้น 6 ถนนศรีอยุธยา แขวง ถนนพญาไท เขต ราชเทวี กรุงเทพมหานคร (ใกล้สถานีรถไฟฟ้า BTS พญาไท)

สนใจติดต่อส่ง resume มาที่ sspengine@gmail.com

Get latest news from Blognone
By: supergoal on 10 March 2017 - 10:17 #974393

ยังเปิดรับอยู่นะครับ