Tags:
Node Thumbnail

D-Wave หนึ่งในบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่กูเกิลเลือกใช้ในงานวิจัยด้าน AI ประกาศเปิดซอร์สโปรแกรมประมวลผลเชิงควอนตัม qbsolv บน Github เพื่อให้นักพัฒนาศึกษาและพัฒนาโปรแกรมบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการประมวลผลควอนตัมมากมายนัก

โปรแกรม qbsolv ถูกใช้ในงานด้าน optimization และผนวกเป็นส่วนหนึ่งของคอมไพเลอร์ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ควอนตัมของ D-Wave โดยจะใช้เทคนิคการแบ่งปัญหาขนาดใหญ่ให้มีขนาดเล็กลงจนสามารถนำไปประมวลผลบนโปรเซสเซอร์ควอนตัมได้ หลังจากนั้น ผลลัพธ์ที่ได้ในแต่ละส่วนจะถูกรวบรวมเพื่อสร้างเป็น solution ของปัญหาอีกที ทำให้โปรแกรมนี้สามารถนำไปใช้คำนวณเพื่อแก้ปัญหาที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

alt="D-Wave quantum computer"ที่มาภาพ - D-Wave Systems

ที่ผ่านมา มีหน่วยงานวิจัยบางส่วนได้ทดลองใช้โปรแกรมนี้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ของ D-Wave บ้างแล้ว ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์จาก Los Alamos National Laboratory ใช้โปรแกรมนี้เพื่อศึกษาโครงสร้างของโมเลกุล หรือในบางหน่วยงานเองก็มีการใช้โปรแกรมเพื่อศึกษาจีโนม (genomics) หรือวิเคราะห์ลำดับ DNA ของสิ่งมีชีวิต

ถึงแม้ว่าตัวโค้ดจำเป็นจะต้องนำไปรันบนคอมพิวเตอร์ของ D-Wave เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด (ทาง WIRED กล่าวว่ามีโปรแกรมจำลองคอมพิวเตอร์ควอนตัมของบริษัทด้วย แต่ผมยังหาไม่เจอครับ) แต่การเปิดซอร์สในครั้งนี้ก็น่าจะช่วยให้การพัฒนาคอมพิวเตอร์ควอนตัมเข้าถึงชุมชนภายนอกได้มากขึ้น “D-Wave กำลังสร้างเครื่องมือให้นักพัฒนาได้ใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อเป้าหมายของพวกเขาเอง” Bo Ewald ประธานบริษัท (president) ของบริษัท D-Wave International Inc. กล่าว “การเปิดซอร์สเครื่องมือของเราจะช่วยให้ชุมชนนักพัฒนามองเห็นโอกาสในการใช้คอมพิวเตอร์ควอนตัมแก้ปัญหาต่างๆ ที่มีบนโลกได้”

นอกเหนือจาก source code แล้ว ทางบริษัทก็ได้แนบเปเปอร์ที่อธิบายงานวิจัยของ qbsolv ผ่านทาง Github ด้วย ผู้สนใจสามารถเข้าไปอ่านได้ในลิงก์ที่ให้ไว้ครับ

ที่มา - WIRED, D-Wave Systems, qbsolv บน Github

Get latest news from Blognone