Tags:
Forums: 

บริษัท บิ๊กฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ผู้ให้บริการและให้คำปรึกษาด้านระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานเพิ่มในตำแหน่ง Information Security Engineer จำนวน 3 ตำแหน่ง โดยผู้สมัครควรมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

• จบการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ IT / Computer Engineering หรือสาขาอื่น ๆ ที่ใกล้เคียง

• มีใจรักในด้านการให้บริการลูกค้า

• พูด อ่าน และเขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

• สามารถทำงานเป็นทีมได้

• ยินดีต้อนรับและเปิดโอกาสสำหรับผู้ที่เพิ่งจบการศึกษา หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4

ผู้ที่สนใจ สามารถส่ง Resume พร้อมหลักฐานการศึกษา มาที่ nawaporn@bigfish.co.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณนวพร โทร 02-9621400

บริษัท บิ๊กฟิช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

99/29 อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ชั้น 6 หมู่ 4 ถนนแจ้งวัฒนะ

ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02-9621400 แฟกซ์ 02-9621411

อีเมล nawaporn@bigfish.co.th

Facebook www.facebook.com/BigFishThailand

Get latest news from Blognone