Tags:
Forums: 

รับสมัครด่วน!

IT Project Coordinator /เจ้าหน้าที่ฝ่ายประสานงานโปรเจ็ค จำนวน 4 ตำแหน่ง

  • ติดต่อ จัดทำข้อเสนอที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า
  • ประสานงานกับฝ่ายโปรแกรมเมอร์ ให้การส่งมอบงานเป็นไปอย่างราบรื่น
  • มีความรู้พื้นฐานด้านไอที

สไตล์และบรรยากาศการทำงาน
- ทำงานเป็นกันเอง ทำงาน 5 วัน ( วันจันทร์ - วันศุกร์)
- ทุกวันสามารถแต่งกายอย่างไรก็ได้
- ทำงานเป็นขั้นตอนมีมาตรฐาน
- งานสบาย ไม่เครียด แค่รักษากำหนดเวลา

ส่ง Resume ได้ที่ hello@asapatana.com :)

Get latest news from Blognone