Tags:
Topics: 
Node Thumbnail

หลังจากที่โซนี่ระบุว่าต้องการให้ UMD เป็นดิสก์มาตรฐานที่ใช้งานกันทั่วไปนอกจากการใช้ใน PSP อย่างในวันนี้ ในวันนี้ ECMA ซึ่งเป็นองค์กรณ์รับรองมาตรฐานของยุโรปได้ประกาศรับรอง UMD แล้ว

โดยแผ่น UMD เป็นแผ่นความจุ 1.8 กิกะไบต์ ซึ่งได้รับการแนะนำในครั้งแรกพร้อมกับการเปิดตัวเครื่อง PSP

ด้วยความเป็นมาตรฐานนี่เอง ทำให้ มีกระแสการสร้างแผ่นลามกมาวงขายในรูปแบบของ UMD ซึ่งแม้โซนี่จะออกมาแสดงความไม่พอใจ แต่ก็ดูเหมือนเป็นเรื่องที่ต้องยอมรับไป ที่มา Sony Computer's UMD disc approved standard format by Ecma - Forbes.com

Get latest news from Blognone