Tags:
Forums: 

No DescriptionNo Description

CodeMobiles Company Limited

บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด http://www.codemobiles.com เราคือบริษัทชั้นนำทางด้านการพัฒนา Mobile Application ทั้ง Android และ iOS ที่เป็นที่รู้จักและยอมรับของลูกค้าในระดับองค์กรมาอย่างยาวนาน โดยเรารับปรึกษาและพัฒนา Application รวมไปถึงเปิดอบรมเป็นสถาบันด้านการเขียนโปรแกรมให้กับลูกค้าระดับองค์กรชั้นนำต่างๆทั่วประเทศ อีกทั้งเรายังมี Application เป็นของเราเองที่เป็นที่เป็นที่นิยมของผู้ใช้เป็นจำนวนมาก และตอนนี้เรากำลังมีความต้องการที่จะหาผู้ร่วมทีมหน้าใหม่ที่จะเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ผลงานเจ๋งๆไปพร้อมๆกับเรา

No DescriptionNo DescriptionNo Description

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. IT Support POS System (ด่วนมาก!!!)

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • จบวุฒิ ปวช.-ปวส. ขึ้นไป สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้พื้นฐานทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ทั่วไป
 • มีความรู้เรื่องการลงโปรแกรมและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของคอมพิวเตอร์
 • สามารถใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้
 • มีทัศนคติในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบ
 • หากมีทักษะทางด้านการซ่อมคอมพิวเตอร์เป็น จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หากมีทักษะทางด้านระบบ Network พื้นฐาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ (ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดตั้งระบบ POS ให้กับลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
 • อบรมการใช้งานระบบ POS ให้กับลูกค้า, ตัวแทนจำหน่ายและพนักงานหน้าร้าน
 • บริการลูกค้าระบบ POS ในส่วนของ การดูแล และ แก้ไขปัญหา ทั้งทางด้าน Software และ Hardware
 • ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบ POS ในบริษัท
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

2. Android Developer (ด่วน!)

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเขียน Mobile App อย่างน้อย 1 ปี (ยินดีพิจารณานศ.จบใหม่)
 • สามารถเขียน Java หรือ Kotlin ได้
 • มีโปรเจคหรือแอปที่เขียนด้วยตัวเอง มาแสดงให้ดู

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พัฒนา Mobile App ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานเป็นทีมร่วมกับ ทีมออกแบบ และ นักพัฒนาอื่นๆ

3. Web Developer (ด่วน!)

คุณสมบัติ 

 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • จบป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี (ยินดีพิจารณานศ.จบใหม่)
 • สามารถพัฒนาเว็บไซต์ได้ โดยใช้ภาษาและเทคโนโลยีต่างๆ อาธิ เช่น PHP, MySQL, Javascript, Bootstrap, jQuery, HTML, CSS, AngularJS, NodeJS, หรืออื่นๆ
 • มีโปรเจคที่ทำจริง ใช้งานจริง มาแสดงให้ดู

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พัฒนาเว็บไซต์ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานเป็นทีมร่วมกับ ทีมออกแบบ และ นักพัฒนาอื่นๆ
 • ดูแล ตรวจสอบ แก้ไข และปรับปรุง ระบบที่พัฒนาขึ้นให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
 • สำรองข้อมูลเว็บไซต์ ตรวจสอบ ป้องกันอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อการทำงาน
 • ศึกษาดำเนินงานเพื่อนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้กับเว็บไซต์ขององค์กรให้มีความทันสมัย

4. iOS Developer

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบป.ตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเขียน Mobile App อย่างน้อย 1 ปี (ยินดีพิจารณานศ.จบใหม่)
 • สามารถเขียนภาษา Swift ได้
 • มีโปรเจคหรือแอปที่เขียนด้วยตัวเอง มาแสดงให้ดู

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • พัฒนา Application บน Mobile ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ทำงานเป็นทีมร่วมกับ ทีมออกแบบ และ นักพัฒนาอื่นๆ

5. Executive Assistant (เลขานุการผู้บริหาร)

คุณสมบัติ

 • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบป.ตรี สาขาเลขานุการ, สาขาบริหารธุรกิจ, สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้านเลขานุการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • ต้องกล้าพูด กล้าแสดงออก และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • จัดทำ Presentation ได้ มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรองสูง
 • มีความชื่นชอบทางด้าน Software Development
 • หากมีความรู้ทางด้าน Programming จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่รับผิดชอบ

 • ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของกรรมการผู้จัดการ
 • เน้นงานประสานงานภายในบริษัท คอยรันงานระหว่างทุกแผนกให้เป็นไปตามแผนงาน
 • สรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการ พร้อมเสนอปัญหาและแนวทางแก้ไข
 • งานเลขานุการทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • เรียนรู้และพัฒนาตัวเองทางด้าน Software Development (ถือเป็นส่วนหนึ่งของงาน)

6. Content Creator

คุณสมบัติ 

 • เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • จบป.ตรี คณะนิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปี (ยินดีพิจารณานศ.จบใหม่)
 • มีความรู้และทักษะในการเขียนบทความลง Website และ Social Media
 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการคิดและออกแบบ Content ต่างๆได้อย่างน่าสนใจ
 • มีความรู้ด้าน SEO, Keyword
 • สามารถใช้โปรแกรมทำ Graphic ได้อย่างน้อย 1 โปรแกรม เช่น Illustrator, Photoshop หรือ อื่นๆ
 • มี Portfolio ที่เคยทำมาแสดงให้ดู

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • สร้างและพัฒนา Content เพื่อนำเสนอกลุ่มเป้าหมายในรูปแบบ บทความ, รูปภาพ, Infographic, VDO, ฯลฯ โดยนำเสนอผ่าน Website และ Social Media ของบริษัท
 • เกาะติดกระแสเทรนด์ใหม่ๆ, ศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ รวมถึงประสานงานกับคนในทีม เพื่อนำข้อมูลมาใช้พัฒนา Content ให้มีประสิทธิภาพ
 • วางแผนงาน คิดคอนเซปต์ และกลยุทธ์ในการทำ Content เพื่อนำเสนอให้ภาพลักษณ์ของบริษัทดูน่าสนใจ

7. Sales Executive

คุณสมบัติ

 • เพศ หญิง อายุไม่เกิน 27 ปี
 • จบป.ตรี สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด หรือ สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์การขายอย่างน้อย 1 ปี (ยินดีพิจารณานศ.จบใหม่)
 • ต้องกล้าพูด กล้าแสดงออก และสามารถรับแรงกดดันในการทำงานได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
 • จัดทำ Presentation ได้ มีทักษะการนำเสนอ การเจรจาต่อรองสูง
 • มีความชื่นชอบทางด้าน Software Development
 • หากมีความรู้ทางด้าน Programming จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ออกไปพบลูกค้าเพื่อประชาสัมพันธ์ และขายงานให้กับบริษัท
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเพื่อจะนำไปสู่การขายในโอกาสต่อไป
 • ดูแลยอดขาย และทำยอดให้บริษัท

8. นักศึกษาฝึกงานในตำแหน่งดังต่อไปนี้

 • Android Developer
 • iOS Developer
 • Web Developer
 • Content Creator

เงินเดือนและสวัสดิการ

 • ดูหนัง+ซีรี่ส์ บน Netflix ความชัดระดับ 4K ฟรี
 • โบนัสประจำปี
 • พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี (เที่ยวในประเทศหรือต่างประเทศขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)
 • วันหยุดประจำปี
 • ประกันสังคม
 • ฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทำงาน
 • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
 • ค่า Entertainment สำหรับเพื่อนร่วมงานทุกคนประจำเดือน
 • งานปาร์ตี้ตามเทศกาล
 • อาหารว่างและเครื่องดื่ม

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ (9:00-18:00 น.)

No DescriptionNo DescriptionNo DescriptionNo DescriptionNo DescriptionNo DescriptionNo DescriptionNo Description

สถานที่ทำงาน

บริษัท โค้ดโมบายส์ จำกัด 3761/104-105 ตรอกนอกเขต แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

No Description

ผู้ที่สนใจกรุณาส่ง Resume (และ Portfolio) พร้อมระบุตำแหน่งที่ต้องการและเงินเดือนที่คาดหวัง มาที่ support@codemobiles.com สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ คุณไปรท์ 081-359-9468 หรือทาง LINE ID : @codemobiles (เฉพาะเวลาทำงาน จ.-ศ. 9:00 - 18:00 น.)

Get latest news from Blognone
By: matay107
Ubuntu
on 5 August 2016 - 23:54 #930776
matay107's picture

.

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 17 February 2017 - 11:41 #970496
codemobiles's picture

ใครสนใจสามารถส่ง Resume มาที่ support@codemobiles.com ได้นะจ๊ะ
เรายังคงต้องการ Web Developer, Mobile Developer และ Sales อยู่นะจ๊ะ
เพราะเรากำลังขยายบริษัทจ้า

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 7 April 2017 - 14:14 #978924
codemobiles's picture

.

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 12 April 2017 - 10:59 #979433
codemobiles's picture

update 12/04/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 17 April 2017 - 10:32 #979949
codemobiles's picture

update 17/04/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 18 April 2017 - 15:21 #980146
codemobiles's picture

update 18/04/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 26 May 2017 - 10:59 #989302
codemobiles's picture

update 26/05/2017 : ยังเปิดรับอยู่

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 29 May 2017 - 09:54 #989795
codemobiles's picture

update 29/05/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 6 June 2017 - 18:11 #991505
codemobiles's picture

update 06/06/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 12 June 2017 - 13:51 #992441
codemobiles's picture

update 12/06/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 18 July 2017 - 13:41 #998484
codemobiles's picture

update 18/07/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 24 July 2017 - 10:40 #999242
codemobiles's picture

update 24/07/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 27 July 2017 - 17:29 #1000063
codemobiles's picture

update 27/07/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 7 August 2017 - 09:22 #1001458
codemobiles's picture

update 07/08/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 9 August 2017 - 17:06 #1001840
codemobiles's picture

update 09/08/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 11 August 2017 - 15:35 #1002120
codemobiles's picture

update 11/08/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 15 August 2017 - 13:46 #1002576
codemobiles's picture

update 15/08/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 16 August 2017 - 10:46 #1002709
codemobiles's picture

update 16/08/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 17 August 2017 - 09:26 #1002863
codemobiles's picture

update 17/08/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 21 August 2017 - 15:44 #1003366
codemobiles's picture

update 21/08/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 22 August 2017 - 10:12 #1003598
codemobiles's picture

update 22/08/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 24 August 2017 - 18:08 #1004098
codemobiles's picture

24/08/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 25 August 2017 - 16:25 #1004217
codemobiles's picture

update 25/08/2017

By: daimond0010 on 12 October 2017 - 15:14 #1004666 Reply to:1004217

สนใจ Android Dev ครับ แต่เขียน Java, Web Dev มาก่อนรับไหมครับ

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 5 October 2017 - 12:19 #1011641
codemobiles's picture

update 05/10/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 9 October 2017 - 11:01 #1012429
codemobiles's picture

update 09/10/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 12 October 2017 - 14:34 #1013046
codemobiles's picture

update 11/10/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 16 October 2017 - 13:40 #1013604
codemobiles's picture

update 16/10/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 17 October 2017 - 11:28 #1013782
codemobiles's picture

update 17/10/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 18 October 2017 - 13:57 #1014029
codemobiles's picture

update 18/10/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 18 December 2017 - 13:24 #1024217
codemobiles's picture

update 18/12/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 19 December 2017 - 14:03 #1024391
codemobiles's picture

update 19/12/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 20 December 2017 - 11:01 #1024535
codemobiles's picture

update 20/12/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 26 December 2017 - 09:18 #1025388
codemobiles's picture

update 26/12/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 28 December 2017 - 15:16 #1025694
codemobiles's picture

update 28/12/2017

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 3 January 2018 - 10:28 #1026459
codemobiles's picture

update 3/1/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 9 January 2018 - 13:01 #1027564
codemobiles's picture

update 9/1/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 11 January 2018 - 13:10 #1028007
codemobiles's picture

update 11/1/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 17 January 2018 - 10:25 #1028927
codemobiles's picture

update 17/1/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 18 January 2018 - 17:51 #1029196
codemobiles's picture

update 18/1/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 22 January 2018 - 18:05 #1029748
codemobiles's picture

update 22/1/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 14 February 2018 - 16:52 #1033617
codemobiles's picture

update 14/2/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 25 May 2018 - 11:22 #1051498
codemobiles's picture

update 25/5/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 11 June 2018 - 17:22 #1054796
codemobiles's picture

update 11/6/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 18 June 2018 - 09:57 #1055985
codemobiles's picture

update 18/6/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 19 June 2018 - 16:59 #1056225
codemobiles's picture

update 19/6/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 21 June 2018 - 18:12 #1056644
codemobiles's picture

update 21/6/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 25 June 2018 - 10:00 #1057121
codemobiles's picture

update 25/6/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 28 June 2018 - 17:26 #1057886
codemobiles's picture

update 28/6/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 29 June 2018 - 09:40 #1058006
codemobiles's picture

update 29/6/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 3 July 2018 - 17:44 #1058651
codemobiles's picture

update 3/7/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 5 July 2018 - 09:33 #1058899
codemobiles's picture

update 5/7/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 6 July 2018 - 09:16 #1059093
codemobiles's picture

update 6/7/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 16 July 2018 - 09:59 #1060995
codemobiles's picture

update 16/7/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 7 August 2018 - 10:04 #1064457
codemobiles's picture

update 7/8/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 8 August 2018 - 15:22 #1064710
codemobiles's picture

update 8/8/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 9 August 2018 - 09:18 #1064819
codemobiles's picture

update 9/8/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 10 August 2018 - 09:20 #1065111
codemobiles's picture

update 10/8/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 14 August 2018 - 10:19 #1065583
codemobiles's picture

update 14/8/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 15 August 2018 - 09:48 #1065751
codemobiles's picture

update 15/8/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 17 August 2018 - 10:21 #1066075
codemobiles's picture

update 17/8/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 21 August 2018 - 10:20 #1066586
codemobiles's picture

update 21/8/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 27 August 2018 - 10:10 #1067585
codemobiles's picture

update 27/8/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 30 August 2018 - 11:44 #1068092
codemobiles's picture

update 30/8/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 3 September 2018 - 14:10 #1068730
codemobiles's picture

update 3/9/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 5 September 2018 - 09:37 #1069002
codemobiles's picture

update 5/9/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 7 September 2018 - 18:15 #1069507
codemobiles's picture

update 7/9/2018

By: godlike115 on 8 September 2018 - 19:25 #1069699

ออฟฟิศสวย แถมอยู่ใกล้ๆบ้านซะด้วย

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 13 September 2018 - 15:42 #1070607
codemobiles's picture

update 13/9/2018

By: codemobiles
iPhoneAndroidBlackberry
on 14 September 2018 - 17:14 #1070889
codemobiles's picture

update 14/9/2018

By: chobui7 on 7 November 2018 - 19:13 #1080703

l