Tags:
Topics: 

แม้จะเป็นผู้ผลิตเทคโนโลยีอย่าง Janus ซึ่งใช้ในอุตสาหกรรมเพลงออนไลน์กันอย่างกว้างขวาง ห้องวิจัยของไมโครซอฟท์ก็ได้ตีพิมพ์ผลการวิจัย ในการพัฒนาระบบ P2P ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

Avalanche คือชื่อของระบบดังกล่าว ซึ่งมุ่งที่จะแก้ปัญหาระบบที่ช้าลงเมื่อมีผู้ใช้จำนวนมากๆ ในระบบไฟล์แชร์ริ่ง ที่ความเร็วจะตกลงเพราะศูนย์กลางไม่สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชื่อว่าอนาคตไมโครซอฟท์อาจส่งแพทซ์ผ่านทางวิธีนี้หรือ พัฒนาการควบคุมลิขสิทธ์เพื่อนำมาใช้ในเทคโนโลยีเพลงของตนต่อไป

แต่หลายๆ คนคงอยากเอามาโหลด XViD กันมากกว่า

ที่มา RED HERRING | Microsoft's Own BitTorrent

Get latest news from Blognone