Tags:
Node Thumbnail

ตั้งแต่ Uber ขยายการใช้งานครอบคลุมทั่วโลก ก็เกิดปัญหาขัดแย้งกับกฎหมายนส่งในประเทศต่างๆ อยู่เรื่อยๆ ล่าสุดทาง Uber ออกมาเผยรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านนโยบายสาธารณะ ซึ่งแต่ละรายชื่อสะท้อนเป้าหมายของ Uber ว่า ต้องการความร่วมมือจากรัฐบาลต่างๆมากขึ้น

รายชื่อบอร์ด มี 8 คน

  • Melody Barnes อดีตผู้อำนวยการคณะกรรมการนโยบายในประเทศให้โอบามา
  • Roberto Daniño อดีตนายกรัฐมนตรีเปรู
  • Dr. Allan Fels อาจารย์มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น โมนาช และอ็อกซ์ฟอร์ด และอดีตประธานคณะกรรมการด้านผู้บริโภคของออสเตรเลีย
  • Neelie Kroes ทูตพิเศษสำหรับ startups ในเนเธอร์แลนด์ และอดีตรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป
  • Ray LaHood อดีตเลขาธิการด้านการขนส่งมวลชนของสหรัฐฯ
  • Dr. Gesner Oliveira อดีตประธานบริหารด้านเศรษฐกิจของบราซิล
  • เจ้าหญิง Reema bint Bandar Al Saud แห่งซาอุดิอาระเบียและ CEO Alf Khair บริษัท social enterprise
  • Adil Zainulbhai ประธานสภาคุณภาพของอินเดียและอดีตประธานบริษัท McKinsey ในอินเดีย

นอกเหนือจากต้องการได้รับการยอมรับจากนานาชาติ Uber ยังตั้งเป้าว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของการขนส่งสาธารณะ โดยส่วนหนึ่งจากเนื้อหาแถลงบอร์ดใหม่ระบุว่า อนาคตภายในปี 2050 ประชากร 2 ใน 3 จะอาศัยในเขตเมือง แม้บางเมืองจะมีระบบขนส่งที่ดี แต่ก็ไม่สามารถพาทุกคนไปถึงประตูบ้านได้ รถยนต์บริการสาธารณะจะช่วยได้ในจุดนี้

No Description

ที่มา - Medium Corporation และ Bloomberg

Get latest news from Blognone

Comments

By: panurat2000
ContributorSymbianUbuntuIn Love
on 7 May 2016 - 05:47 #909597
panurat2000's picture

ก็เกิดปัญหาขัดแย้งกับกฎหมายนส่งในประเทศต่างๆ

กฎหมายนส่ง => กฎหมายขนส่ง