Tags:
Node Thumbnail

เว็บไซต์ Tech in Asia รายงานว่ามีพ่อค้าออนไลน์บน Ensogo ของมาเลเซีย 2 รายมาร้องเรียนต่างกรรมต่างวาระกันว่า ไม่ได้รับเงินจาก Ensogo ทั้งที่เลยกำหนดชำระมาแล้ว อีกทั้งยังไม่มีการตอบกลับอีเมลจาก Ensogo และไม่สามารถติดต่อฝ่ายซัพพอร์ตผู้ขายได้

ขณะเดียวกันก็มีพ่อค้าอีกราย ที่ประสบปัญหานี้เช่นกัน แต่ทว่าได้รับการตอบกลับจาก Ensogo ว่าปัญหาที่เกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทกำลังมีการปรับปรุงระบบ และยืนยันว่าปัญหาเรื่องการจ่ายเงินล่าช้านี้ ฝ่ายการเงินรับทราบแล้ว

ทั้งนี้โมเดล Ensogo คือลูกค้าจะจ่ายเงินผ่านทาง Ensogo ก่อนจะที่ไปถึงผู้ขาย ซึ่งแตกต่างจาก e-commerce เจ้าอื่นอย่าง ebay ที่ผู้ซื้อและผู้ขายทำธุรกรรมกันโดยตรง

ที่มา - Tech in Asia

Get latest news from Blognone

Comments

By: Be1con
ContributorWindows PhoneWindowsIn Love
on 3 May 2016 - 17:29 #908434
Be1con's picture

ยืนยััน => ยืนยัน


Coder | Designer | Thinker | Blogger